Minder hinder A27 Houten - Hooipolder door gelijktijdig onderhoud en onderzoek

Werkzaamheden

Minder hinder A27 Houten - Hooipolder door gelijktijdig onderhoud en onderzoek

Gepubliceerd op: 27 september 2018- Laatste update: 27 september 2018 15:53 uur

Van 5 tot 7 oktober 2018 gaat een deel van de snelweg A27 tussen Houten en Hooipolder op slot. Beheer- en onderhoudsaannemer Mourik voert dan reparaties en onderhoud uit. Tegelijkertijd doet ingenieursbureau Arcadis verschillende veldonderzoeken naar onder meer de bodem en het asfalt.

Door het combineren van onderzoek en onderhoud heeft het verkeer zo min mogelijk last van de werkzaamheden.

Voorbereiding wegverbreding A27 Houten - Hooipolder

De veldonderzoeken – Rijkswaterstaat spreekt van ‘toestandsonderzoeken’ – zijn nodig voor de voorbereiding van de daadwerkelijke werkzaamheden aan de wegverbreding van de snelweg A27 tussen Houten en Hooipolder. Deze onderzoeken zorgen ervoor dat de aannemer die de werkzaamheden uitvoert, weet welke voorbereidingen hij moet treffen. Is er bijvoorbeeld sprake van bodemverontreiniging in de wegberm, dan is hij verplicht extra maatregelen nemen om mens en milieu te beschermen.

Onderzoek opbouw en kwaliteit A27

Vanaf 5 oktober 2018 doet Arcadis onderzoek naar de opbouw en de kwaliteit van de weg en het baanlichaam. Hiervoor verricht het ingenieursbureau verhardings- en geotechnisch onderzoek. Het verhardingsonderzoek bestaat uit onder meer constructieboringen en valgewichtdeflectiemetingen. Het geotechnisch onderzoek richt zich op het meten van de draagkracht van de ondergrond. Dit laatste gebeurt via zogeheten sonderingen, die tot wel 20 m diep kunnen gaan. Ook verricht Arcadis milieukundig en archeologisch onderzoek, meestal via boringen. Daarnaast gaat Arcadis na of er asbest aanwezig is in de viaducten en welke verf is gebruikt voor metalen wegelementen als relingen, palen en kasten.

Beperkte hinder

Het was eerst de bedoeling dat Arcadis en Mourik op verschillende tijdstippen aan het werk zouden gaan. Toen beiden op verzoek van Rijkswaterstaat de koppen bij elkaar staken, bleek het werk heel goed gelijktijdig te kunnen. Door de veldonderzoeken te combineren met onderhoud dat sowieso al op de agenda stond, hoeft de snelweg voor dit deel niet extra afgezet te worden. Hierdoor blijft de hinder voor de weggebruiker tot een minimum beperkt.

Wegwerkzaamheden A27 Houten - Hooipolder

Van 5 tot 7 oktober 2018 is de linker(west)baan van de snelweg A27 afgesloten tussen hectometerpaal 57,3 (ter hoogte van knooppunt Everdingen) en afrit 25. De afsluiting begint op 5 oktober om 22.00 uur en duurt tot 7 oktober 10.00 uur. Details over de afsluiting vindt u ook op de pagina Geplande Wegwerkzaamheden.

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Onderliggende pagina's