Meer zand voor Noord-Beveland

Nieuwsbericht

Meer zand voor Noord-Beveland

Gepubliceerd op: 18 september 2018- Laatste update: 18 september 2018 15:18 uur

Rijkswaterstaat onderhoudt vanaf 20 september tot en met december 2018 de kust van Noord-Beveland. Tussen de Veerse Gatdam en de Oosterscheldekering spuiten baggerschepen ruim 250.000 m3 zand op het strand om zo de kustlijn te versterken.

De kust raakt door een getijdengeul vlak voor het Banjaarstrand doorlopend zand kwijt. Hierdoor zijn de werkzaamheden noodzakelijk. De Nederlandse kust is voortdurend in beweging en zonder ingrijpen verschuift de kust door natuurlijke invloeden langzaam landinwaarts. Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het aanbrengen van zand op en vlak voor de kust blijft op natuurlijke wijze de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Bereikbaarheid strand Noord-Beveland

Het strand blijft tijdens de werkzaamheden grotendeels toegankelijk voor badgasten. Het werkgebied op het strand is verboden gebied vanwege het gevaar van drijfzand en bulldozers die het zand over het strand verdelen. Aan de duinzijde is het werkterrein te passeren, waarbij honden aangelijnd dienen te zijn. Voor watersporters geldt dat zij een minimale afstand van 300 m tot het baggerschip moeten houden. Ruiters dienen rekening te houden met zachte plekken die tijdens en direct na de werkzaamheden op het strand kunnen voorkomen. De werkzaamheden gaan dag en nacht en 7 dagen per week door.

Onderwater of op het strand

Waar het kan brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan en waar het moet op het strand. Onderwater is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers. Op ongeveer 10 km uit de kust zuigt een sleephopperzuiger zand op van de zeebodem. Het volgeladen schip vaart vervolgens naar betreffende locatie en perst het zand via een pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen het zand over het strand en door de wind verspreidt het zand zich verder over het kustgebied. Een deel komt terecht in de duinen en zo wordt de kust versterkt en blijft de kustlijn op zijn plaats.

Meer informatie over kustonderhoud

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de pagina Kustonderhoud of via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's