Marker Wadden: gebied voor plant en dier komt tot leven

Interview

Marker Wadden: gebied voor plant en dier komt tot leven

Gepubliceerd op: 07 september 2018- Laatste update: 07 september 2018 16:33 uur

Het eerste eiland van Marker Wadden is op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 open voor publiek. Ben Viveen, alliantiemanager van Rijkswaterstaat, is trots op het resultaat en is enthousiast over de wijze waarop de eilanden tot stand zijn gekomen.

'De plannen van Natuurmonumenten pasten volledig bij de doelstellingen van het Rijk om het Markermeer een ecologische boost te geven', vertelt Viveen. We hebben daarom de handen een kleine 6 jaar geleden ineen geslagen. Andere overheden, private een maatschappelijke organisaties sloten zich aan.

Wat de Marker Wadden uniek maakt, is de aanleg en totstandkoming van de eilandengroep waarbij de natuur als ‘samenwerkingspartner’ betrokken is. Bovendien is er gebruik gemaakt van slib uit het Markermeer, dat jarenlang voor problemen zorgde voor de leefbaarheid voor plant en dier.

Marker Wadden: van slib naar eiland

Eerst worden er dijken van zand aangelegd, als een soort grenzen van het eiland. Bij het verwijderen van het slib in het water rondom de dijken, komt de natuur in actie. Zo zorgt de stroming van het water ervoor dat, als aannemer Boskalis rondom een eiland slibgeulen graaft, het slib vanzelf in de geul terechtkomt. Dat maakt ruimte voor nieuw leven in en boven het water. Het slib wordt vervolgens binnen het gebied van de zanddijken gepompt en vormt als het ware de bodem van het eiland. Viveen: ‘Daarna is het afwachten totdat het water wegloopt uit het slib en er een massa aan slib ontstaat.’ Als het water is verdampt, neemt de massa slib vanzelf af. ‘Ondertussen ontstaat langzaam maar zeker een moerasgebied, waar vogels en andere dieren op afkomen.’ 

‘Voor Nederland en ook in Europa in dit uniek. Dit kost wel veel tijd. Het kan wel 4 jaar duren voordat er iets groeit. Wij hebben het weten te versnellen naar ruim 1 jaar. Marker Wadden gaat om totaal zo’n 500 ha aangelegde grond, waar op een aantal plekken al wat riet te zien is.’

Het eerste vogelkijkscherm op Marker Wadden.

Verbeteren natuurgebied Markermeer

Doel van het project Marker Wadden is een boost geven aan het leefgebied voor planten, vogels en vissen. Daarnaast verandert het Markermeer ook in een aantrekkelijk recreatiegebied. ‘Door de grote hoeveelheid slib, dat verstikkend werkt, konden vogels en vissen hier niet leven. We stonden voor een grote opgave om de natuur te herstellen. Toen ontstond ook het idee om eilanden van de slib te maken.’ Slib (gemengd met klei) veranderde daardoor van lastpost dat leven in het Markermeer tegenhield, in het instrument dat leven van plant en dier juist mede mogelijk maakt. 

‘Als Rijkswaterstaat hebben we het proces van de aanbesteding opgestart en verzorgden we contractbeheersing, projectbeheersing en techniek. Het is erg succesvol verlopen’, gaat alliantiemanager Viveen verder. ‘We zijn zelfs 2 jaar eerder klaar dan gedacht. Dit is uniek voor Nederland en daarbuiten. We krijgen nu al bezoek uit verschillende landen en daarnaast zetten we ook uitwisselingen in gang.’ Ook de samenwerking met Natuurmonumenten vindt hij boeiend. ‘We bekijken alles op onze eigen manier. Als Rijkswaterstaat kijken we vaak naar de techniek, bij Natuurmonumenten krijgt men energie als er een nieuwe vogelsoort te zien is.’

Opening Marker Wadden

Vanaf dit openingsweekend is een van de eilanden, met 250 ha veruit de grootste, voor publiek toegankelijk. Let op: het is wel nodig om een ticket te reserveren. De andere 4 eilanden zijn dat niet. Daar kan de natuur weer ongestoord zijn gang gaan en verder opbloeien.

Onderliggende pagina's