Informatiemarkt Overnachtingshaven Giesbeek; 10 oktober 2018

Nieuwsbericht

Informatiemarkt overnachtingshaven Giesbeek; 10 oktober 2018

Gepubliceerd op: 13 september 2018- Laatste update: 13 september 2018 15:33 uur

Rijkswaterstaat houdt op woensdag 10 oktober 2018 een informatiemarkt over het ontwerp voor de overnachtingshaven Giesbeek in Het Hof van Giesbeek, Kerkstraat 55 in Giesbeek. Van 18.00 tot 21.00 uur is iedereen daar van harte welkom om het ontwerp voor de overnachtingshaven te bekijken.

Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat om de binnenvaart vlot en veilig over de rivieren te kunnen laten varen. De IJssel heeft te weinig overnachtingshavens en daarom willen we een nieuwe overnachtingshaven aanleggen in de Valeplas bij Giesbeek. Hier kunnen, verdeeld over 3 steigers, 17 binnenvaartschepen afmeren. Ook de Giesbeekse binnenvaartschippers mogen van de ligplaatsen gebruikmaken.

Aanpassingen ontwerp overnachtingshaven Giesbeek

Het ontwerp voor de overnachtingshaven Giesbeek is aangepast ten opzichte van het gepresenteerde ontwerp op 15 september 2016. De reacties van aanwezigen tijdens de bijeenkomsten zijn daar waar mogelijk verwerkt. De resultaten van nadere onderzoeken hebben ook tot aanpassingen geleid, zoals de vermindering met 1 steiger, de veiligheid op het water voor de recreatievaart en de verplaatsing van waterscouting Abel Tasman.

Informatiemarkt overnachtingshaven Giesbeek

Tijdens de informatiemarkt staan medewerkers van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos klaar om het ontwerp toe te lichten. Het ontwerp is te zien op een kaart en via een 3D-visualisatie. Na de informatiemarkt is de 3D-visualisatie ook te bekijken op de projectpagina Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek. Bezoekers krijgen ook informatie over de vervolgprocedure: de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de ontwerpvergunningen in 2019.

Uitnodiging per brief

Bewoners in Giesbeek, Lathum en Angerlo ontvangen eind september een brief met daarin de uitnodiging voor de informatiemarkt op woensdag 10 oktober 2018.

Meer nieuws Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Onderliggende pagina's