Herstelwerkzaamheden brug Marksluis en brug Sluis I (Oosterhout); 27 oktober-19 december 2018

Werkzaamheden

Herstelwerkzaamheden brug Marksluis en brug Sluis I (Oosterhout); 27 oktober-19 december 2018

Gepubliceerd op: 26 september 2018- Laatste update: 26 september 2018 17:30 uur

Rijkswaterstaat voert herstelwerkzaamheden uit aan brug Marksluis en brug Sluis I in Oosterhout. Door deze werkzaamheden is de oversteek van brug Marksluis (Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan) in beide richtingen tijdelijk afgesloten. Deze werkzaamheden vinden plaats van zaterdag 27 oktober 06.00 uur tot woensdag 21 november 2018 06.00 uur.

Daarnaast is de oversteek van brug Sluis I (Wilhelminalaan) tijdelijk afgesloten van zaterdag 24 november 06.00 uur tot woensdag 19 december 2018 06.00 uur. Voor beide bruggen geldt dat Rijkswaterstaat omleidingsroutes inzet voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast komt er een tijdelijke brug voor voetgangers en fietsverkeer. De vaarweg zal gedurende de werkzaamheden gestremd zijn. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra reistijd.

Werkzaamheden brug Marksluis en brug Sluis I

De sluiscomplexen met bijbehorende bruggen dateren van begin jaren 70. De afgelopen jaren zijn er regelmatig en op vakkundige wijze onderhoud en modificaties uitgevoerd. De hoofddraaipunten van de brugvallen, de scharnieren waardoor het brugdek geopend kan worden, zijn nog niet aangepakt. Deze zijn nu aan de beurt en moeten vernieuwd te worden. 

Om de werkzaamheden aan de draaipunten te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de brugvallen worden gedemonteerd en voor enkele weken op de naastgelegen sluisterreinen worden neergelegd. Zo kunnen de draaipunten vernieuwd worden. De brugvallen worden met behulp van een telescoopkraan op de vaste wal gedemonteerd. Nadat de hoofddraaipunten van de brug zijn vernieuwd, zullen de brugvallen weer op zijn oorspronkelijke plaats worden gemonteerd. 

Gedurende de realisatie van de werkzaamheden aan de brug en draaipunten zullen er bij de brug van de Marksluis ook een aantal maatregelen worden genomen om het rijdek voor- en achter de brug te verbeteren. Hierdoor zal de geluidsproductie afnemen.

Stremming en omleidingen

De vaarweg zal gedurende de demontage werkzaamheden gestremd zijn. Dit is voor brug Marksluis van zaterdag 27 oktober 16.00 uur tot zondag 28 oktober 2018 16.00 uur en van zaterdag 17 november 14.00 uur tot maandag 19 november 2018 06.00 uur. Voor brug Sluis I vinden de demontagewerkzaamheden plaats van zaterdag 24 november 14.00 uur tot zondag 25 november 2018 16.00 uur en van zaterdag 15 december 14.00 uur tot maandag 17 december 2018 06.00 uur. Tijdens deze specifieke werkzaamheden is er geen vaarverkeer mogelijk bij de sluizen. 

Voor beide bruggen geldt dat voor gemotoriseerd verkeer er, gedurende de gehele looptijd van de werkzaamheden, een omleidingsroute zal worden ingesteld. Daarnaast zal er voor voetgangers en fietsverkeer een tijdelijke brug worden geplaatst. Deze tijdelijke brug wordt gelijk geplaatst en verwijderd met de demontagewerkzaamheden. Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Planning van werkzaamheden

Werkzaamheden brug Marksluis

  • Van zaterdag 27 oktober 06.00 uur tot woensdag 21 november 06.00 uur vinden er herstelwerkzaamheden aan brug Marksluis plaats
  • De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug is maandag 29 oktober 06.00 uur gereed

Werkzaamheden brug Sluis I

  • Van zaterdag 24 november 06.00 uur tot woensdag 19 december 06.00 uur vinden er herstelwerkzaamheden aan brug Sluis I plaats
  • De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug is op maandag 26 november 06.00 uur gereed

Weersgevoelige werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen weersgevoelig zijn. Om deze reden is er rekening gehouden met een ruime planning van de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden eerder gereed zijn zullen de afsluitingen en bijhorende omleidingen eerder opgeheven worden.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Zowel op de weg als op het water. Daarvoor zetten we ons dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers en uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie brug Marksluis en brug Sluis I

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de bruggen Marksluis en Sluis I? Kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's