Droogte neemt af; aantal maatregelen blijft nodig

Nieuwsbericht

Droogte neemt af; aantal maatregelen blijft nodig

Gepubliceerd op: 28 september 2018- Laatste update: 28 september 2018 13:05 uur

De droogte in Nederland neemt gestaag af, maar een aantal maatregelen blijft nodig. Wel neemt de omvang van de maatregelen wekelijks af. De afvoer van de rivieren is aanhoudend laag en de watervraag van onder meer de landbouw ligt nog iets hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar.

Door beperkte neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas blijft de wateraanvoer ook de komende twee weken laag. Door de lage waterstanden van de rivieren blijven er beperkingen voor de scheepvaart. De verziltingsproblematiek in de kustregio’s is stabiel.

Ondanks de neerslag van de afgelopen weken zijn de grondwaterstanden in grote delen van Zuid- en Oost-Nederland, vooral op de hogere zandgronden, nog steeds laag. Het herstel van de grondwaterstanden zal waarschijnlijk nog maanden duren. Meerdere waterschappen handhaven daarom hun beregeningsverboden.

De Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) voor het westen van Nederland is afgebouwd. Ook zonder de KWA kan weer voldoende water worden aangevoerd van de juiste kwaliteit Rijkswaterstaat en de waterschappen blijven de situatie nauwgezet monitoren.

Maatregelen verzilting

Een groot deel van het IJsselmeer heeft, ondanks de eerder genomen maatregelen, te maken met een licht verhoogd zoutgehalte als gevolg van de langdurige lage Rijnafvoer. De maatregelen om verzilting tegen te gaan blijven daarom van kracht. De bellenschermen bij de sluis in IJmuiden en ter hoogte van Zeeburg en de extra wateraanvoer op het Amsterdam-Rijnkanaal zorgen ervoor dat de verziltingssituatie op het Amsterdam-Rijnkanaal stabiel blijft.

Waterkwaliteit

De watertemperatuur van de grote rivieren is rond de 17 graden Celsius. Dat is normaal voor de tijd van het jaar. De waterkwaliteit verbetert langzaam, maar is op veel locaties nog niet voldoende. Er zijn nog steeds meldingen van botulisme en blauwalg.

Actuele situatie scheepvaart

Door de lage waterstanden op de Waal, IJssel en Lek blijven beperkingen voor de scheepvaart van kracht. Schepen kunnen nog altijd minder lading meenemen. De verwachting is dat deze situatie nog enige tijd zal voortduren, omdat de afvoer van de rivieren laag blijft. De scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via de scheepvaartberichtgeving op de website Vaarweginformatie en NOS Teletekst-pagina NOS Teletekst-pagina 720 en NOS Teletekst-pagina 721.

De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) is actief, volgt de droogtesituatie nauwlettend en adviseert waar nodig over maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zetten zich in om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan.

Droogtemonitor

Wanneer sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. Momenteel wordt de droogtemonitor wekelijks verspreid onder onze waterpartners, zolang er sprake is van watertekorten.

Nieuws droogte en watertekort

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort staat een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen.

Meer informatie actuele situatie

Volg de actuele situatie van waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen op de website Waterinfo en lees voor een dagelijkse update van het waterbeeld het Waterbericht.

Onderliggende pagina's