Deltas Planet Earth wint challenge voor verbetering terreinbeheer uiterwaarden

Nieuwsbericht

Deltas Planet Earth wint challenge voor verbetering terreinbeheer uiterwaarden

Gepubliceerd op: 19 september 2018- Laatste update: 19 september 2018 10:55 uur

Een platform ‘HollandDelta’, dat gebruikers, eigenaren, beheerders en dienstverleners met elkaar verbindt om zo onder meer het terreinbeheer rond grote rivieren te verbeteren. Met deze inzending won de startup Deltas Planet Earth begin zomer 2018 een challenge, uitgeschreven door Rijkswaterstaat.

Gepco de Kruijff wordt gefeliciteerd door Jolande de Jonge van Rijkswaterstaat. Links jurylid Marja Hamilton, rechts jurylid Jan Hoetmer van Rijkswaterstaat.

Het winnende ontwerp gaat uit van communities die middels goede afspraken samen het terreinbeheer op zich nemen, vertelt Gepco de Kruijff van Deltas Planet Earth. ‘Een portfolio van kleine verdienmodellen zorgt ervoor dat toeristische gebruikers schone en veilige uiterwaarden aantreffen. Denk daarbij aan activiteiten als maaien, snoeien, opruimen of het repareren van objecten, of het monitoren van bijvoorbeeld aanwezige dier- en plantensoorten en de herinrichting van een deelgebied.’

Die kwaliteitsverbetering stelt ondernemers weer beter in staat om nieuwe diensten aan te bieden zoals horeca, boottochten, natuurwandelingen of sportactiviteiten. De Kruijff: ‘Hierdoor kan een gedeelte van toeristische bestedingen terugvloeien naar het terreinbeheer.’

Blockchain

Voor het gezamenlijke beheer wordt onder meer gebruikgemaakt van de blockchain-technologie. De Kruijff: ‘Via een digitaal platform brengt deze technologie verschillende markten bij elkaar. Zie het als een boekhoudsysteem waarin staat wie welke activiteiten op zich neemt tegen welke verrekening. Op die manier kan een gemeenschap tegen lage kosten waarde creëren met grote aantallen partijen die elkaar niet op voorhand kennen.’

Gemeenschappelijk belang

Met blockchain kunnen verschillende groepen mensen, die allemaal een relatie met het betreffende gebied hebben, aan elkaar worden gekoppeld. De Kruijff: ‘Vergelijk het met een appstore die alle relevante communities samenbrengt. Door deze sociale innovatie kan een vogelaar informatie uitwisselen met een boer die snoeiactiviteiten uitvoert. Of stel dat iemand uit de hardloopcommunity tijdens zijn wekelijkse rondje over de dijk een afvaldumping ziet. Dan kan hij via zijn smartphone gemakkelijk een melding maken bij de community die de dijken schoonhoudt. Op die manier dien je met elkaar het gemeenschappelijke belang, namelijk het in stand houden van de leefbaarheid en kwaliteit van het gebied.’

Uiterwaarden aantrekkelijker tegen lagere kosten

Waarom koos de jury de inzending van Deltas Planet Earth als winnaar? Jolande de Jonge, innovatie-deskundige bij Rijkswaterstaat en jurylid: ‘Wat ons vooral aanspreekt, is dat via een nieuwe technologie als blockchain, naast geld ook andere waarden zoals gebruik en beleving aan de uiterwaarden worden toegekend. En dat mensen, die om verschillende redenen bij een gebied betrokken zijn, zich daar via een community gemakkelijk aan kunnen verbinden. Dat stelt ons mogelijk in staat om samen met de omgeving de uiterwaarden aantrekkelijker te maken tegen lagere kosten.’

Tot aan het einde van dit jaar werkt Deltas Planet Earth een pilot met experimenten uit voor een gebied waar al verschillende communities actief zijn. De Jonge: ‘Op die manier komen we beter te weten hoe het concept in de praktijk werkt en of Rijkswaterstaat dit in de toekomst, wellicht ook op grote schaal, kan toepassen.’

StartupDelta Summit

Rijkswaterstaat schreef deze challenge uit in het kader van de StartupDelta Summit, het grootste innovatie-evenement van Nederland dat dit voorjaar in Arnhem plaatsvond.

Onderliggende pagina's