‘Storm duurt dagen, droogte duurt maanden’

Interview

‘Storm duurt dagen, droogte duurt maanden’

Gepubliceerd op: 28 augustus 2018- Laatste update: 28 augustus 2018 09:32 uur

Meten is weten. Onze collega Arie Broekhuizen, rivierkundig adviseur, begrijpt dit als geen ander. Als een spin in het web monitort hij tijdens de droogte het zoutgehalte in het westen van het land.

Daarnaast voert hij veel gesprekken en adviseert hij de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Samen met collega’s helpt hij de verzilting – het hoge zoutgehalte - van het water tegen te gaan.

Wat is je rol tijdens de droogte/hitte?

'Het neerslagtekort is echt extreem: nog hoger dan in het vorige recordjaar 1976. Mijn rol tijdens de droogte is allereerst de situatie buiten goed monitoren, om verzilting tegen te gaan. We hebben tools om de waterstanden accuraat te voorspellen en een inschatting te maken van de zoutverspreiding. Aan de hand van deze voorspellingen wordt de bediening van de sluizen aangepast om verzilting te voorkomen.'

'Daarnaast ben ik lid van het regionaal droogte-overleg West-Midden. Deze regio omvat het gebied van het Haringvliet tot het Noordzeekanaal. We bekijken de situatie en geven adviezen aan de LCW.'

Hoe heb je de afgelopen weken ervaren?

Arie lacht en omschrijft de afgelopen weken als 'redelijk druk'. 'Het tegengaan van de verzilting heeft nu onze prioriteit. Want te zout water heeft gevolgen voor onder andere de kwaliteit van ons drinkwater. Zo hebben gespecialiseerde opdrachtnemers zoutmeettochten met boten uitgevoerd. Wij adviseerden hen onder meer waar ze de metingen konden uitvoeren.'

De droogteperiode is volgens hem een goed leermoment. Maatregelen die in een koude fase (een periode waarin we niet met droogte te maken hebben) zijn opgesteld worden tijdens de droogteperiode succesvol in de praktijk gebracht. 'Samen met collega’s ben ik ook actief bij stormsituaties, maar die zijn na drie dagen vaak al voorbij. Een droogteperiode kan echter maanden duren.'

Zoutmeettocht op de Hollandsche IJssel.

Welke uitdagingen kwam je tegen in je werk?

'Iedere situatie vraagt om een eigen aanpak. De Hollandsche IJssel is bijvoorbeeld een belangrijk innamepunt voor de zoetwatervoorziening van West-Nederland. We proberen hier zoetwater te behouden om belanghebbenden zoals waterschappen van water van goede kwaliteit te voorzien.'

Naast de verzilting levert de droogte ook andere problemen op. In Oost-Nederland is er momenteel een geringe vaardiepte voor de scheepvaart. 'In het westen van het land hebben we hier minder last van, want daar wordt de waterstand door de zee gedomineerd.'

Wat verwacht je van de komende tijd?

'Ondanks enkele regenbuien vormt de verzilting van de Nederlandse wateren nog steeds een risico. De droogte is namelijk nog niet voorbij. De komende tijd zal dus weinig anders zijn dan afgelopen periode en de regionale droogte-overleggen blijven voorlopig doorgaan.'

Hoe houd je jouw hoofd koel?

Arie antwoordt nuchter: 'Gewoon rustig de situatie bekijken en maatregelen treffen die nodig zijn. Dat betekent prioriteiten stellen.'

Onderliggende pagina's