Rijkswaterstaat test strooi- en schuifwagens voor winterseizoen

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat test strooi- en schuifwagens voor winterseizoen

Gepubliceerd op: 22 augustus 2018- Laatste update: 22 augustus 2018 15:58 uur

Rijkswaterstaat is in de week van 20 augustus 2018 gestart met het winterklaar maken van het wintermaterieel. Tot eind september 2018 worden alle strooiwagens en sneeuwschuivers op de 56 steunpunten (verspreid over heel Nederland) getest. Daarnaast worden de strooiroutes een keer gereden.

Vlootschouw strooi- en schuifwagens

Ook in deze warme en droge zomer test Rijkswaterstaat tijdens de zogeheten vlootschouw het wintermaterieel om gesteld te staan voor winterse omstandigheden. Het materieel wordt zonder tijdsdruk getest voorafgaand aan het gladheidsseizoen. De strooiers worden op de vrachtwagens gemonteerd, de systemen worden getest en de strooiroutes worden een keer gereden. Eventuele kleine gebreken worden direct gerepareerd. Op die manier kunnen de wagens in de winter direct in actie komen als de situatie daarom vraagt.

Gladheidsseizoen

In het gladheidsseizoen, dat van 1 oktober tot 1 mei loopt, moeten de strooiwagens de snelwegen binnen 2 uur hebben gestrooid. Daarvoor staan 546 strooiwagens paraat. Met dit materieel kan circa 3260 km wegdek (het hele landelijke wegennet van Rijkswaterstaat) binnen 2 uur preventief worden gestrooid. Zodra er winterse neerslag valt zijn 350 sneeuwschuivers beschikbaar. Als het nodig is kunnen ook de 546 strooiwagens worden voorzien van een sneeuwschuiver. Ook dit materieel wordt tijdens de vlootschouw getest.

Gestrooid zout

In de afgelopen winter is in totaal 90 miljoen kilo zoutĀ gestrooid. Ondanks het zachte karakter van de eerste wintermaanden was dat fors meer dan in voorgaande jaren. Toen werd in totaal 75 miljoen kilo (2016/2017) en 41 miljoen kilo (2015/2016) zout gestrooid.

Onderliggende pagina's