Nieuwe Sluis legt rotonde aan in Terneuzen

Nieuwsbericht

Nieuwe Sluis legt rotonde aan in Terneuzen

Gepubliceerd op: 07 augustus 2018- Laatste update: 07 augustus 2018 09:31 uur

Nieuwe Sluis Terneuzen legt van maandag 13 augustus tot en met zondag 30 september 2018 een nieuwe rotonde bij het sluizencomplex in Terneuzen aan. Hierdoor verbetert de doorstroming en veiligheid op het kruispunt Binnenvaartweg, Schependijk, Buitenhaven.

Tijdens de aanleg beperken we de hinder door de aanleg van tijdelijke wegen naast het werkgebied. Hierdoor kan het wegverkeer blijven passeren. Er is slechts een totale afsluiting nodig om de rotonde aan te sluiten op de andere wegen. Deze vindt plaats in het weekend van 29 en 30 september. We werken van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 tot 19.00 uur.

Aanleg van de rotonde in fases

  • Vanaf 13 augustus verbreden we aan de zuidkant het bestaande asfalt. Aansluitend bouwen we ten westen (aan de kant van het Portaal van Vlaanderen) een tijdelijke weg (bypass). Fietsers en voetgangers leiden we ter plaatse om. Dit geven we met verkeersborden aan. Voor de veiligheid plaatsen we tussen de werkzaamheden en het verkeer rood/witte geleidebakens.
  • Eind augustus leggen we asfalt aan tegen de bestaande weg. Buiten de spits is dan slechts een rijstrook beschikbaar voor het wegverkeer. We zetten dan verkeersregelaars in.
  • Vanaf eind augustus tot eind september werken we aan de rotonde. Het wegverkeer kan gebruikmaken van de bypass en de aansluiting op de Schependijk terwijl wij de rotonde bouwen. Tussen de werkzaamheden en het wegverkeer staan veiligheidsblokken. Deze zetten we ook tussen het wegverkeer en het fiets -en voetpad.
  • Van 28 tot en met 30 september sluiten we de rotonde aan op het wegennet. Het kruispunt is dit weekend niet beschikbaar voor doorgaand wegverkeer. Lokaal verkeer kan uitsluitend gebruik maken van de Noordbrug van de Oostsluis. Verkeer van de N62 wordt omgeleid via de N290 en Guido Gezellelaan.

Extra reistijd

We adviseren het wegverkeer rekening te houden met extra reistijd tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde.

Onderliggende pagina's