Inloopavonden MIRT-Verkenning A67: effecten maatregelen bekend; 28 en 30 augustus 2018

Nieuwsbericht

Inloopavonden MIRT-Verkenning A67: effecten maatregelen bekend; 28 en 30 augustus 2018

Gepubliceerd op: 16 augustus 2018- Laatste update: 16 augustus 2018 11:52 uur

De verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken is na ruim anderhalf jaar bijna zover dat ook de effecten van de drie varianten die onderzocht zijn, duidelijk zijn. Op dinsdag 28 augustus 2018 in Geldrop en op donderdag 30 augustus 2018 in Asten worden inloopbijeenkomsten georganiseerd waarop deze effecten met de aanwezigen besproken worden.

Iedereen is welkom om tijdens deze avonden kennis te nemen van de laatste stand van zaken.

Informatiebijeenkomsten A67 april 2018

Tijdens de informatiebijeenkomsten in april van dit jaar in Geldrop en Sevenum zijn de eerste ontwerpen voor de verschillende maatregelen gepresenteerd:

  • Focus op uitwerken van smart mobility-maatregelen en aanvullend (kleine) aanpassingen aan bestaande infrastructuur, geen capaciteitsuitbreiding. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van (spits)vraag personenverkeer en vrachtverkeer, het makkelijker en veiliger invoegen en een adaptief inhaalverbod voor vrachtwagens.
  • Weefvak tussen de invoegstrook bij Geldrop en de uitvoegstrook naar Leenderheide/Eindhoven (in beide richtingen). Met een weefvak wordt bedoeld dat de invoegstrook en uitvoegstrook doorgetrokken wordt en er dus een ‘rijstrook’ (weefvak) ontstaat.
  • Capaciteitsuitbreiding van 2x2 naar 2x3 rijstroken tussen Leenderheide en aansluiting Asten. Deze maatregel wordt aangevuld met smart mobility-maatregelen die gericht zijn op verkeersveiligheid.
Op basis van deze informatie neemt minister Van Nieuwenhuizen (van Infrastructuur en Waterstaat) dit najaar een besluit over de maatregelen die straks uitgevoerd gaan worden op de snelweg A67.

Inloopbijeenkomsten MIRT-Verkenning A67

De afgelopen periode is hard gewerkt om de effecten van deze mogelijke maatregelen in beeld te brengen. Tijdens de inloopavonden in augustus 2018 kan kennis genomen worden van deze effecten. Dit zijn zowel de effecten op de doorstroming van het verkeer als ook de effecten op de omgeving. Daarbij valt te denken aan effecten op geluid, luchtkwaliteit en natuur. Verder worden de wegontwerpen nogmaals getoond tijdens de beide avonden.

De inloopavonden vinden plaats op:

  • Dinsdag 28 augustus 2018 in NH Hotel Geldrop, Bogardeind 213 te Geldrop van 17.00 tot 20.30 uur.
  • Donderdag 30 augustus 2018 in hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten van 17.00 tot 20.30 uur.

Tijdens de inloopavonden wordt geen plenaire presentatie gegeven. Experts staan klaar om per afzonderlijk thema toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Programma SmartwayZ.NL

De snelweg A67 is van groot belang voor de (inter)nationale bereikbaarheid en concurrentiepositie van Zuid-Nederland. Ook vervult de weg een belangrijke regionale functie. Daarom is MIRT-Verkenning A67 onderdeel van het Programma SmartwayZ.NL. Dit is een bereikbaarheidsprogramma van Zuid-Nederland waarbinnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven samen werken aan het vlotste, veiligste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland.

Meer informatie over MIRT-Verkenning A67

Op de website MIRT-Verkenning A67 en op de Facebookpagina Onze A67 is meer informatie te vinden over de verkenning. Updates zijn ook te volgen via de Twitterpagina Onze A67. De Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis) kan ook benaderd worden voor vragen.

Onderliggende pagina's