‘Extreme droogte is voor ons een extra uitdaging’

Interview

‘Extreme droogte is voor ons een extra uitdaging’

Gepubliceerd op: 16 augustus 2018- Laatste update: 16 augustus 2018 10:44 uur

De extreme droogte en lage waterstanden zorgen voor topdrukte bij de mobiele verkeersleiders van Rijkswaterstaat. Ook op de Geldersche IJssel hielden zij voortdurend het waterpeil in de gaten en leidden ze het scheepvaartverkeer in goede banen. Onze collega mobiel verkeersleider Hetty Mol: ‘Uiteindelijk gaat het om collegialiteit, oplettendheid en hoffelijkheid.’

Door de aanhoudende droogte geldt op de Geldersche IJssel al enige tijd op bepaalde gedeeltes een oploop- en ontmoetingsverbod voor scheepvaart. Wat houdt dat precies in?

‘Schepen mogen elkaar dan niet inhalen of tegenkomen. Dat geldt voor de hele beroepsvaart, met uitzondering van kleine schepen. Door de enorme droogte is de rivier namelijk een stuk smaller en ondieper. Er is dus weinig ruimte als 2 geladen schepen elkaar tegenkomen of willen passeren. Gelukkig lossen schippers dit onderling goed op. Ze weten precies waar andere schepen zich bevinden. Ze gebruiken daarvoor hun AIS (Automatic Identification Systemen) en hebben voortdurend contact via de marifoon met elkaar. Uiteindelijk gaat het om collegialiteit, oplettendheid en hoffelijkheid. Ze stoppen even en gunnen elkaar de ruimte. Indien nodig handhaven we het oploop- en ontmoetingsverbod. Maar in de praktijk blijkt dat niet nodig. Schippers houden rekening met elkaar en ontmoeten of passeren elkaar hier niet.’

Hoe heb je de afgelopen periode van hitte en droogte ervaren?

‘Stiekem zijn dit soort extreme omstandigheden de kers op de taart. Het is een uitdaging om de scheepvaart door deze periode te loodsen. Gelukkig zijn er tot nu toe weinig incidenten, dus ik ben heel tevreden. Het was wel afzien soms met de extreem warme dagen, zeker met uniform en werkschoenen aan.'

Wat is jouw belangrijkste taak tijdens deze droogte?

‘Voortdurend de minst gepeilde diepte (MGD) peilen. De diepte verschilde elke dag. Dat moet goed in kaart worden gebracht voor de scheepvaart, zodat ze weten waar ze wel en niet kunnen varen. Ook zorgden we dat snelle motorboten en pleziervaartuigen rustiger voeren. Een schip dat te hard vaart, creëert extra zuigkracht en golven. Dat heeft invloed op de waterstand. Tot slot hielpen we schippers. Een containerschip wilde weten hoe diep het was bij een plaats waar hij wilde afmeren. Dan voeren we een stukje vooruit en deden een peiling.’

Hoe is het nu met de diepte van de IJssel?

‘De minst gepeilde diepte van de IJssel is op dit moment (13 augustus 2018) 1.80 m. Nog steeds erg laag. Dat gaat de komende tijd ook niet verbeteren. Daarvoor is heel veel regenval in het Rijngebied nodig. De afgelopen dagen is het waterpeil slechts 1 tot 4 cm gestegen.’

Wat betekent dat lage waterpeil voor de scheepvaart?

‘Een diep beladen schip kan makkelijk vastlopen en mogelijk de vaarweg blokkeren, waardoor veilig en vlot doorvaren in het geding komt. Andere schepen halen daardoor hun laad- en lostermijn niet. Dat leidt tot economische schade. Veel mensen beseffen niet wat de gevolgen zijn van het lage waterpeil. Schippers verdienen hun geld op het water. Als het peil 10 cm zakt, kan een schip van 110 m veel minder lading meenemen. Dit scheelt ongeveer 110 ton. Dus er zijn meer schepen nodig om een bepaalde hoeveelheid lading te vervoeren en dat betekent weer meer verkeer op de rivier.’

Welk advies geef je schippers voor de volgende hittegolf?

‘Een tip voor de recreatievaart: houd zoveel mogelijk rekening met de beroepsvaart. Geef elkaar de ruimte en dan komt het goed.’

Onderliggende pagina's