DuurzaamPLUS in het project A6 Lelystad

Nieuwsbericht

DuurzaamPLUS in het project A6 Lelystad

Gepubliceerd op: 28 augustus 2018- Laatste update: 28 augustus 2018 14:18 uur

Het project A6 Lelystad heeft de volgende ambitie: het aanpakken van de toenemende verkeersdrukte op de snelweg A6 tussen Almere en Lelystad. Zodanig dat mens, maatschappij en leefomgeving daar optimaal baat bij hebben. Het projectteam doet nu onderzoek naar hoe het beter kan.

Samen met de omgeving wil project A6 Lelystad de meest duurzame snelweg realiseren. Waarbij de wensen en belangen van de omgeving gerealiseerd of mogelijk gemaakt worden. Op alle aspecten rondom het thema duurzaamheid wordt waar mogelijk meerwaarde gecreëerd. Dit noemen we DuurzaamPLUS.

Kansenwaaier project A6 Lelystad

Met DuurzaamPLUS zoeken we naar kansen en mogelijkheden voor duurzame initiatieven in de directe omgeving van de snelweg A6 tussen Almere en Lelystad. Dit doen we naast de reguliere eis om duurzaam te werken. Daarnaast werken wij zelf ook aan een zo duurzaam mogelijk wegontwerp. Samen met publieke partners, belanghebbenden en experts uit de omgeving haalden we in twee werkbijeenkomsten ideeën en wensen op het gebied van duurzaamheid en innovatie op, die in de omgeving van de A6 leven. Deze zijn verwerkt in een kansenwaaier. De kansen verdelen we in de volgende 6 thema’s: 

Kansenboek

In het najaar van 2018 werken we de kansenwaaier in twee bijeenkomsten verder uit met alle publieke partners, belanghebbenden en betrokken experts. De kansen worden uitgewerkt tot volwaardige bouwstenen voor het wegontwerp en de ruimtelijke inpassing van de A6. Rijkswaterstaat gaat vervolgens samen met potentiële partners aan de slag met de voorkeurskansen. Op deze manier worden kansen daadwerkelijk benut voor de verdere planuitwerking, die uitmondt in het (ontwerp)tracébesluit en voor de daaropvolgende realisatiefase. Daarmee werken wij samen met onze partners verder om de A6 op een duurzame en innovatieve wijze in te passen in zijn omgeving. De kansrijke ideeën zijn verzameld in het A6 Lelystad kansenboek

Onderliggende pagina's