Duurzaam inkopen met het Ambitieweb Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat

Nieuwsbericht

Duurzaam inkopen met het Ambitieweb Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 22 augustus 2018- Laatste update: 22 augustus 2018 09:24 uur

Het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van Rijkswaterstaat heeft met het Ambitieweb Bedrijfsvoering een hulpmiddel ontwikkeld om duurzaamheidsdoelstellingen binnen aanbestedingen en contracten met opdrachtgevers te bespreken. Het maakt duurzaamheid beter meetbaar en inspireert om over verschillende thema's na te denken.

Onder het motto 'Duurzaam beter' heeft het kennisteam Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van het IUC Rijkswaterstaat onderzocht welke instrumenten zich lenen om de opdrachtgevers binnen de corporate dienst van Rijkswaterstaat te ondersteunen in het realiseren van hun duurzaamheidsopgave.

Instrument MVI

Binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) wordt al gebruik gemaakt van het Ambitieweb Duurzaam GWW als centrale spil in het proces van duurzaam inkopen. Het kennisteam MVI heeft, na onderzoek en op basis van (externe) kennis en ervaring, gekozen om dit GWW-instrument te gebruiken als basis voor een op maat gemaakt Ambitieweb Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat.

Gebruik van het Ambitieweb Bedrijfsvoering

Het Ambitieweb Bedrijfsvoering structureert de duurzaamheidsopgave en maakt het transparant en meetbaar. Ook brengt het meer focus aan op duurzaamheid in het inkoopproces. In het Ambitieweb Bedrijfsvoering zijn 7 assen opgenomen die toezien op de relevante duurzaamheidsaspecten. Deze 7 assen zijn vervolgens onderverdeeld in 3 niveaus. In de voorbereiding van een aanbesteding bespreekt het IUC de ambities en doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid met de opdrachtgever, deze worden gekoppeld aan de 7 assen en onderliggende niveaus van het Ambitieweb Bedrijfsvoering. Hiermee wordt concreet en visueel inzichtelijk gemaakt hoe de gestelde ambities en doelen behaald kunnen worden.

Het Ambitieweb Bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat

Bijdrage duurzaamheidsdoelen

Dankzij het Ambitieweb Bedrijfsvoering kan het IUC de opdrachtgever uitdagen om duurzaamheid verder te brengen dan de standaard minimumeisen. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de borging van de duurzaamheidsdoelen die door Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de rijksbrede bedrijfsvoering zijn gesteld.

Het Ambitieweb Bedrijfsvoering is zo ontwikkeld dat het naadloos aansluit op de bestaande inkoopprocessen binnen het IUC. Hierbij is het uitgangspunt geweest dat het makkelijk toepasbaar moet zijn voor de gebruiker.

Meer informatie over Ambitieweb Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat

Wil je meer weten over het Ambitieweb Bedrijfsvoering? Neem via de e-mail contact op met Cristel Hoek of Arjan Holwerda.

Onderliggende pagina's