‘Dit is echt waar we het voor doen’

Interview

‘Dit is echt waar we het voor doen’

Gepubliceerd op: 17 augustus 2018- Laatste update: 17 augustus 2018 16:02 uur

Als operationeel leider bij Zuid-Nederland heeft Jean Buschgens het druk tijdens deze periode van droogte en laag water. Het zijn omstandigheden die niet vaak voorkomen en dat vraagt extra inzet van onze Jean en zijn collega’s. Het is echter wel waar ze het voor doen.

Wat is je rol tijdens deze droogte?

'Ik ben een van de vier operationeel leiders bij RWS ZN, in dit geval van laagwater, maar ik doe het ook voor hoogwater, waterverontreiniging en ijsgang. Wij hebben een cruciale rol in deze laagwaterperiode en als de situatie daarom vraagt, organiseren wij het regionaal crisisteam (RCT). Verder zijn we voorzitter van het regionaal droogte-overleg (RDO) met de Waterschappen en zorgen we dat iedereen de benodigde informatie krijgt.

Maandagochtend start met het verzamelen van informatie over de Maas (ook in Frankrijk), de verkeers- en temperatuurverwachting voor de komende week en of bedrijven opletten met lozingen van koelwater. Ik bel met mijn collega’s van handhaving en de bediencentrales die de sluizen en pompinstallaties bedienen. Daarnaast wordt gecheckt hoe het is met de scheepvaart. Al die gegevens verzamel ik in een droogtebericht voor Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en dat is weer de basis voor een eventueel regionaal droogte-overleg. En zo ook een regionaal crisisteam. Woensdag staat de landelijke coördinatiecommissie waterverdeling (LCW) op de agenda en af en toe sta ik regionale media te woord.'

Hoe heb je de afgelopen weken ervaren?

'Ik had het er met collega’s over. Dit is echt waarvoor je het doet! Je bent met de omgeving bezig, bent van alles aan het regelen om de situatie te verbeteren. Zo hebben we contact met onze Belgische collega’s over de waterverdeling van de Maas. Het is een bijzonder, unieke periode en ook intensief. Ik doe het echter met een hoop inzet en plezier.'

Welke uitdagingen kwam je tegen in je werk?

'De waterverdeling. Bij droogte en hoge temperaturen is de watervraag groot en heb je minder tot je beschikking. Ik zit zelf niet aan de knoppen om water te verdelen, maar er komen verzoeken binnen van waterschappen. “Kan ik daar wat extra water halen?” vragen ze dan bijvoorbeeld.'

'Ook hadden we heel veel last van blauwalg vorige week. Dat leidde weleens tot reacties van mensen met de vraag “waarom waarschuwen jullie niet?” Dat is lastig want we hadden op een gegeven moment op zoveel locaties last van blauwalg dat het nauwelijks was bij te houden. Dan had je net je lijstje klaar kwamen er weer 3 of 4 locaties bij. Dus heb ik bij de Landelijke Coördinatiecomissie Waterverdeling aangekaart om aan landelijke berichtgeving over blauwalg te doen.'

‘De situatie verandert snel en daar anticipeer je op. Juist omdat we heel alert zijn en op de Maas beschikken over heel veel middelen zoals pompen, gemalen, spaarbekkens kunnen we al veel zelf doen om water niet onnodig weg te laten vloeien. Maar als het echt heel droog wordt, gaan de gebruikers dat ook merken. De scheepvaart wordt minder geschut bijvoorbeeld, dan kan de wachttijd bij een sluis weleens oplopen tot 4 uur. Met name voor de recreatievaart.’

Vooruitkijkend op de komende tijd, wat verwacht je nog?

‘Het KNMI geeft aan dat de kans aanwezig is dat de droogte aanhoudt tot eind september of begin oktober. De temperaturen zullen misschien niet meer zo heel hoog zijn, maar deze week toch weer boven 27 graden. Afgelopen vrijdag ben ik met een helikopter meegevlogen en toen bleek dat de blauwalg alweer grotendeels verdwenen was ten opzichte van de week ervoor. Met hoge temperaturen neemt de kans op blauwalg weer toe.’

Word je privé vaak over de droogte aangesproken?

‘Ja, absoluut! Ze weten allemaal dat ik dit werk doe. Ze vragen: “Hoe zit dat nou?” of “Heb je dit gelezen?” Dan kan ik het nuanceren of verder uitleggen. In kranten staat bijvoorbeeld een artikel over de Rijn en dan denkt men dat dit ook voor de Maas zo geldt. En dat is vaak niet zo. Leuk dat mensen geïnteresseerd zijn in wat je doet. Het leeft en het wordt zeer gewaardeerd.'

Onderliggende pagina's