Versterking Houtribdijk: ‘treintje’ inmiddels halverwege richting Lelystad

Nieuwsbericht

Versterking Houtribdijk: ‘treintje’ inmiddels halverwege richting Lelystad

Gepubliceerd op: 13 juli 2018- Laatste update: 13 juli 2018 16:49 uur

In september 2017 zijn we gestart met de versterking Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Met een ‘treintje’ van schepen werkt de aannemerscombinatie vanaf Trintelhaven in het midden van de dijk richting Lelystad. Van de top tot onderaan de teen.

Voor de versterking van de Houtribdijk zet de aannemer een ‘treintje’ van schepen in.
Foto: © Straystone in opdracht van Combinatie Houtribdijk

Een deel van de Houtribdijk ligt onder water. Dit is de zogenoemde ‘teen’ van de dijk. Voor de versterking onder water zet de aannemerscombinatie verschillende schepen in. Die schuiven achter elkaar op langs de dijk. Een eerste schip verwijdert de bestaande zinkstukken en stenen die er nu onder water liggen. Zodra dat is gebeurd, wordt vanaf een volgend schip gezorgd dat de dijk onder water het juiste profiel heeft. Daarna wordt er een nieuw doek (geotextiel) aangebracht. Vanaf een laatste schip ten slotte worden nieuwe stenen op het doek gestort, om te zorgen dat de versterking stabiel blijft liggen.

Het ‘treintje’ van werkschepen is inmiddels halverwege Trintelhaven en Lelystad, aan de zijde van het Markermeer. Omdat de aannemer steeds een klein stukje afbreekt en gelijk opbouwt, blijft de dijk ook tijdens de werkzaamheden op sterkte. Aan de IJsselmeerzijde werkt de aannemer voornamelijk vanaf het fietspad. Alleen tijdens de zomervakantie wordt hier niet gewerkt en is het fietspad tijdelijk geopend.

Wiepen met wilgentakken

Parallel aan de Houtribdijk liggen diverse dammen, bedoeld om het dijklichaam te beschermen. De aannemer verplaatst en versterkt deze dammen voornamelijk onder water. Dit gaat nog net als vroeger met doeken die zijn opgespannen met handmatig aangebrachte wiepen, ofwel bossen van wilgetakken. Deze kant-en-klare doeken (‘zinkstukken’) worden naar hun plek gesleept, afgezonken, en verzwaard met stenen. De zinkstukken zorgen ervoor dat het zand onder de dammen niet erodeert.
Zinkstukken klaar voor verplaatsing. Foto: © Bart van Linge

Natuurgebied Trintelzand

Een van de grote dammen die heel goed zichtbaar is vanuit de auto of het uitkijkpunt, is die van toekomstig natuurgebied Trintelzand, ter hoogte van Trintelhaven. Achter deze dam in het Markermeer wordt het komende jaar zand gestort, zodat er straks ondieptes komen en er hierdoor een gebied vol leven ontstaat. Een groot deel van deze nieuwe natuur is niet direct zichtbaar, omdat deze zich onder water bevindt. Van het nieuwe gebied profiteren macrofauna zoals mosselen, slakjes en insecten. Ook voor vissen zoals spiering en snoekbaars fungeert Trintelzand straks als kraamkamer.
De contouren van toekomstig natuurgebied Trintelzand in het Markermeer worden zichtbaar. Foto: © Straystone in opdracht van Combinatie Houtribdijk

Zandige oevers

Verderop, tussen Trintelhaven en Enkhuizen, werkt aannemer Combinatie Houtribdijk tegelijkertijd ook aan de nieuwe zandige oevers. Onder water verrijst hier langzaam een enorm pakket zand dat straks de dijk beschermt tegen de golfslag. De verwachting is dat deze zandige oevers vanaf begin 2019 voor het eerst zichtbaar zijn.