Start renovatie Waalbrug Nijmegen nog niet bekend

Nieuwsbericht

Start renovatie Waalbrug Nijmegen nog niet bekend

Gepubliceerd op: 05 juli 2018- Laatste update: 05 juli 2018 10:43 uur

In mei 2018 zijn op de Waalbrug zware metalen ontdekt in de verf op de aangebouwde brug uit 1992. Dat er zware metalen zitten in de verf op de brug uit 1936, wisten we al. Maar in mei zijn ze onder andere ook ontdekt in de verf van de aangebouwde brug met de busbaan uit 1992. Daarom is de renovatie van de Waalburg uitgesteld.

Foto: © Thea van den Heuvel/DAPh

Verfonderzoek

Er is een speciaal team opgericht om naar de gevolgen te kijken. Eerst moet onderzocht worden op welke plekken de zware metalen in de verf zitten. Zekerheidshalve onderwerpt de aannemer de volledige Waalbrug aan een gedetailleerd verfonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats van 9 tot en met 12 juli 2018. Zodra bekend is op welke plekken zware metalen zitten, kan de aannemer bepalen welke methodes en maatregelen waar nodig zijn. De verf moet namelijk op een veilige manier voor mens en milieu worden verwijderd. Pas dan zijn de gevolgen duidelijk voor de totaalplanning van de renovatie.

Korte termijn gevolgen voor renovatie Waalbrug

Voor de korte termijn betekent dit dat de renovatiewerkzaamheden in ieder geval niet meer direct na de Vierdaagse 2018 starten. Tot nader order kan vracht- en landbouwverkeer, dat aan de geldende aslast- en totaallasteisen voldoet, over de brug blijven rijden. Er was namelijk oorspronkelijk aangekondigd dat er bij de start van de renovatie (de vervanging van de betonplaten) een verbod voor alle zware voertuigen zou komen.

Veiligheid Waalbrug

Het gebruik van de Waalbrug is overigens veilig. De aanwezigheid van zware metalen geeft op zichzelf geen gezondheids- of milieurisico’s. Dat is pas van toepassing bij bewerking (zoals schuren of afstralen) van onderdelen waarop de verf is toegepast. Aannemerscombinatie Team Waalbrug zal tijdens het verwijderen van de verflagen passende maatregelen nemen op dit gebied. Welke methodes en maatregelen op welke plekken nodig zijn zal het verfonderzoek uitwijzen.

Verkeershinder

In verband met het verfonderzoek moet gemotoriseerd verkeer de stad inwaarts op maandag 9 juli 2018 van 21.00 uur tot 06.00 uur via de Oversteek rijden. Stad uitwaarts is 1 rijstrook beschikbaar.

Onderliggende pagina's