Rijkswaterstaat plaatst borden zwemverbod Prinses Margrietkanaal

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat plaatst borden zwemverbod Prinses Margrietkanaal

Gepubliceerd op: 25 juli 2018- Laatste update: 25 juli 2018 08:50 uur

Rijkswaterstaat gaat borden ‘verboden te zwemmen’ plaatsen op drie locaties langs het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Bij brug Burgum, brug Schuilenburg en brug Blaauwverlaat worden de borden morgen geplaatst. Op deze locaties worden, ondanks het reeds geldende zwemverbod voor het hele kanaal, regelmatig zwemmers gesignaleerd.

In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in het water, soms ook in het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Dit is niet zonder gevaar. Ondanks een zwemverbod in vaarwegen en bij bruggen, sluizen en havens, ontstaan jaarlijks gevaarlijke situaties met schepen en gebeuren er ongelukken. Zo kwam afgelopen vrijdag het verdrietige incident voor waarbij een jongen uit Burgum is verdronken in het kanaal.

Borden zwemverbod Prinses Margrietkanaal

De borden zijn bedoeld om zwemmers extra op het zwemverbod te attenderen. Het zwemverbod geldt voor de hele vaarweg van Lemmer naar Delfzijl, ook op plekken waar de nieuwe borden staan. Zwemmers riskeren een boete van 140 euro.

Voorlichting

Rijkswaterstaat waarschuwt jaarlijks voor de gevaren van het zwemmen in kanalen en rivieren via media, de website en sociale media. Ook delen medewerkers op patrouillevaartuigen folders uit over gevaren van zwemmen in rivieren en kanalen:

  • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar.
  • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
  • Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip.
  • Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van kanalen en draaikolken.
  • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het water kramp krijgen en onderkoeld raken.
  • Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen en meerpalen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Veilig zwemmen

Ga voor veilig zwemmen in natuurwater naar een officiële zwemlocatie. Die vind je op de website Zwemwater, een gezamenlijke site van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat of download de gratis zwemwaterapp.

Onderliggende pagina's