Nieuwe omgevingsmanager project zeesluis IJmuiden stelt zich voor

Nieuwsbericht

Nieuwe omgevingsmanager project zeesluis IJmuiden stelt zich voor

Gepubliceerd op: 19 juli 2018- Laatste update: 19 juli 2018 17:00 uur

Sinds 1 juni 2018 is Marylène Reijntjes vanuit OpenIJ de omgevingsmanager voor het project nieuwe zeesluis IJmuiden. Marylène heeft de laatste jaren – sinds introductie van de Integraal Project Management (IPM)-teams – veel ervaring opgedaan in de rol van omgevingsmanager en eerder ook als projectleider. Zij stelt zich graag aan u voor en vertelt wat haar functie als omgevingsmanager zo interessant maakt.

‘Mijn ervaring ligt in diverse soorten civiele projecten: onderhoud aan wegen en later ook werken aan bruggen en sluizen. In een verder verleden heb ik gewerkt in de chemie; ook projectmatig, maar wel met een heel andere omgeving. Een fabriek in een weiland bouwen is op alle fronten een hele andere beleving dan een brug onderhouden met een veelheid aan technische disciplines op een postzegel, waarbij ook het verkeer zo goed als het gaat moet blijven doorgaan. Eigenlijk geldt voor alle grote civiele werken dat er geen één hetzelfde is en dat maakt het werk zo interessant. Je kunt het zo ruim oppakken als nodig of nuttig. Je weet nooit of je genoeg gedaan hebt, maar je merkt wel dat je slagvaardig kunt optreden als je iedere belanghebbende al kent en de belangen al eens hebt verkend.’

Belangen meenemen

‘Want dat is denk ik waar omgevingsmanagement vooral om draait: alle belangen van de verschillende belanghebbenden uit de omgeving meenemen. Dit zogenoemde stakeholdermanagement is 80% van het werk. Er zijn in dit project veel verschillende stakeholders: van grote organisaties zoals Tata Steel en Port of Amsterdam tot de bewoners van het sluiseiland, mensen uit de nabije omgeving van het project en gebruikers van de sluis en het sluizencomplex. Partijen met invloed en anderen ogenschijnlijk zonder of met minder invloed. We proberen als omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat en OpenIJ samen op te trekken, te kijken wie deze partijen precies zijn en dan te bepalen welke van ons beide de logische partij is om deze stakeholder te spreken.’

Elke dag leren

‘Vaak gebeurt dat gezamenlijk en in veel gevallen sluiten we aan bij bestaande overlegstructuren van groepen stakeholders. Dat lijkt soms ver te gaan, maar het geeft veelal een beter inzicht in de processen waar de gebruikers van de sluis mee te maken hebben. Zo zijn er loodsen en vletterlieden actief op de Noordersluis; als “landrot” merk je dan dat je geen weet hebt van de verschillen en de belangen van deze werkzaamheden, legt Reijntjes uit. Zo leer ik elke dag bij over de gang van zaken van het project en van de sluis. Dat laatste is voor mij persoonlijk heel belangrijk, ik wil me graag blijven ontwikkelen. Zoals mijn ouders me hebben opgevoed met het mantra: “ik kan niet” ligt op het kerkhof, en “ik wil niet” ligt er naast.’

Stand van zaken sluis

‘Ik ben op een hard rijdende trein gesprongen na het vertrek van mijn voorganger Rob Gordijn, er wordt keihard gewerkt. De deurkas van het buitenhoofd is bijna gereed om in augustus te kunnen starten met het afzinken. De wanden van het binnenhoofd worden verder opgebouwd. Onze mensen zijn volop bezig met het vlechten van de wapening van deze wanden, waarna beton gestort kan worden. Ook rijst het Sluis Operatie Centrum op in het landschap en zijn de werkzaamheden aan de hoogwaterkering ten zuiden van de Noordersluis onlangs gestart. De kolkwanden van de nieuwe zeesluis krijgen ook steeds meer vorm: momenteel worden de ankerbalken aangebracht en ankers in de wanden gespannen. Deze ankers zorgen voor de verankering van de kolkwand in de grond. Ter hoogte van de Middensluis werken we nog volop aan de diepwanden die straks dienen als definitieve hoogwaterkering. Het betonwerk bovenop deze diepwanden gaat de komende maanden ook door.’ Kortom, het is alle hens aan dek. ‘Rijkswaterstaat en OpenIJ werken samen aan dit project met het motto “Samen groots bouwen”. Een motto waar ik me helemaal in kan vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Rijkswaterstaat, OpenIJ en de omgeving ondanks de vertraging tot een prachtige nieuwe zeesluis komen, en nog wel de grootste ter wereld ook’, sluit Reijntjes af.

Meer nieuws IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Onderliggende pagina's