Natuurontwikkeling Groote Zaag: alles groeit en bloeit

Nieuwsbericht

Natuurontwikkeling Groote Zaag: alles groeit en bloeit

Gepubliceerd op: 18 juli 2018- Laatste update: 18 juli 2018 16:00 uur

Vorig jaar realiseerde Rijkswaterstaat ‘nieuwe’ natuur op het eiland De Groote Zaag, onderdeel van gemeente De Krimpenerwaard. Hoe staat het er nu voor? Jaap Graveland, adviseur bij Rijkswaterstaat dienst Water, Verkeer en Leefomgeving en vogelteller bij de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK), vertelt.

Rijkswaterstaat vergrootte het intergetijdengebied op het eiland De Groote Zaag met als doel de waterkwaliteit te verbeteren en een leefgebied te creëren voor planten en dieren. Dat gebeurde met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een stelsel van geulen. Jaap Graveland is er erg enthousiast over. ‘De slikkige oevers raken nu begroeid, waardoor je hele bijzondere pioniersoorten ziet verschijnen. Dit zijn planten die goed groeien op kale grond en een nieuw gebied snel koloniseren. Je ziet bijvoorbeeld de kleine rupsklaver en de ruige rupsklaver groeien. In het zich ophopende rivierzand groeit nerfamarant en Duits viltkruid. Ook duikt er moerasandijvie op.’

Riet neemt het over

Vanuit bestaande groeiplaatsen en uit kiemend zaad breidt het riet zich uit, vertelt Graveland. ‘Je ziet nu dat het riet het gaat overnemen. Dat biedt weer kansen voor andere plantsoorten, zoals de spindotter en het zomerklokje. Deze groeien tussen het riet en lopen door de getijdenwerking twee keer per etmaal onder water. Het in het water groeiende riet trekt weer rietvogels aan: in de winter zaten er waterrallen en je ziet nu ook de kleine karekiet. Deze trekt weer de koekoek aan, want die kan zijn eieren in hun nesten kwijt. Er zijn al twee koekoeken gesignaleerd in het gebied. Ook van de cetti’s zanger zijn al vijf exemplaren gespot.’

Nieuwe vogelsoorten bij De Groote Zaag

Graveland houdt de vogelpopulatie nauwgezet bij en mede-vrijwillliger Stef van Walsum de planten. Beiden doen ze dit als vrijwilliger bij de NVWK. ‘We inventariseren broedvogels en planten en organiseren excursies voor vogel- en plantenliefhebbers.’ Waar Graveland heel erg op hoopt, is de komst van de grote karekiet en de roerdomp. ‘Dit zijn vogelsoorten die zwaar in het water staand riet nodig hebben. En zwaarder riet krijg je alleen als er een goede doorstroming van het water is. In dit deltagebied is die doorstroming er door de getijdenwerking. Bovendien heeft De Groote Zaag niet alleen riet, maar ook struiken, waar insecten in leven. Ideaal voor de grote karekiet. Er zijn nog maar 100 broedparen in Nederland, dus het zou heel bijzonder zijn als deze hier zou opduiken. Maar het kan snel gaan als je water en een voedselrijke omgeving te bieden hebt.’

Luwte bieden

De nevengeulen hebben het gebied meer luwte gegeven, gaat Graveland verder. ‘Daar groeit nu klein sterrenkroos, en het is een ideale omgeving voor bodemdieren om op te groeien. We hopen ook op paaiende finten. Omdat er nergens beschoeiing is, ontstaat er door de getijdenwerking en verplaatsing van zand en slib vanzelf een natuurlijke omgeving. Uiteindelijk krijg je het natuurlijke evenwicht dat je wilt hebben. Wil je dit evenwicht behouden, dan moet je cyclisch beheer voeren en dit soort maatregelen blijven herhalen. Om de natuurlijke diversiteit te behouden, moet je eens in de zo veel tijd het gebied weer onder handen nemen, anders is er alleen nog plek voor dominante plant- en diersoorten. Alleen staat ingrijpen om de dynamiek te behouden nogal eens op gespannen voet met natuurbescherming. Een interessante kwestie.’

Onderwaterleven Groote Zaag

Graveland vindt het jammer dat er nog weinig bekend is over wat de natuurontwikkeling op De Groote Zaag met het onderwaterleven heeft gedaan. ‘Vogels en planten spotten is veel eenvoudiger dan bodemdieren, waterplanten en vissen spotten. Er staat wel een excursie in de planning om de visstand te onderzoeken. Mensen kunnen zich nog opgeven!’

Meer nieuws: Nieuwe Maas: herstel leefgebied Groote Zaag

Onderliggende pagina's