Blog: watertekort

Liveblog

Blog: watertekort

Gepubliceerd op: 20 augustus 2018- Laatste update: 26 september 2018 09:52 uur

Er is nog steeds sprake van een watertekort. De lage waterstand veroorzaakt hinder voor scheepvaart, verzilting van zoetwater en een slechtere waterkwaliteit. Rijkswaterstaat monitort de situatie, neemt maatregelen en werkt nauw samen met andere partijen om de situatie onder controle te houden. Lees er meer over in onze blog over watertekort.

Onderliggende pagina's