Droogte en neerslagtekort houden aan, waterbeheerders breiden maatregelen uit

Nieuwsbericht

25 juli 2018: Droogte en neerslagtekort houden aan, waterbeheerders breiden maatregelen uit

Gepubliceerd op: 25 juli 2018- Laatste update: 26 juli 2018 17:01 uur

Het neerslagtekort is in de afgelopen week in heel Nederland weer verder toegenomen. De gevolgen van de droogte zijn duidelijk merkbaar in landbouwgebieden en de natuur op hogere zandgronden. In de komende week voeren de Rijn en de Maas nog voldoende water aan en is het IJsselmeer ook nog goed gevuld. Wel nemen de waterbeheerders de komende dagen nog meer maatregelen.

Deze update geldt vanaf 25 juli 2018

De Rijn en de Maas voeren nog voldoende water aan om in de waterbehoefte te voorzien van gebieden waar water ingelaten kan worden. De verwachting is dat de afvoer van de Rijn en de Maas de komende week licht gaat dalen omdat er in het stroomgebied nauwelijks neerslag wordt verwacht. 

De komende week wordt er weinig neerslag verwacht en het blijft relatief warm, de komende dagen zelfs zeer warm. Het neerslagtekort neemt hierdoor naar verwachting nog verder toe.

Maatregelen

De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) is actief, volgt de droogtesituatie nauwlettend en treft waar nodig maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken hard om de droogte het hoofd te bieden en zetten zich in om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan. 

Het IJsselmeergebied en de Zeeuwse meren hebben nu nog een normaal waterpeil voor de tijd van het jaar. Om het waterpeil in het IJsselmeergebied op niveau te houden wordt waterschappen geadviseerd om onttrekkingen tot het strikt noodzakelijke te beperken. Op veel plekken worden aanvullende maatregelen genomen om de zoetwatervoorziening waar nodig te optimaliseren. In de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland is geen wateraanvoer mogelijk en daar is dan ook sprake van watertekorten. De door de waterschappen ingestelde beregeningsverboden zijn essentieel om voldoende water te behouden voor kwetsbare gewassen en natuur. De waterschappen wijzen de gebruikers er nadrukkelijk op de beregeningsverboden na te leven.

De boezemkaden die gevoelig zijn voor droogte worden onverminderd door de waterschappen geïnspecteerd en besproeid.

Waterkwaliteit

De daggemiddelde watertemperatuur van zowel de Maas als de Rijn is door de warme periode opgelopen tot rond de 25 graden. De verwachting is dat de temperatuur de komende week ongeveer gelijk zal blijven. De waterkwaliteit van open water is in de afgelopen week afgenomen, wat is te zien in het toegenomen aantal meldingen blauwalg, botulisme en vissterfte.

Gevolgen scheepvaart

Voor de scheepvaart op de rijkswateren leidt de droogte -met uitzondering van de Geldersche IJssel- nog nergens tot grote hinder. Een gevolg van de lagere waterstanden is wel dat schepen minder diep geladen kunnen worden en dus minder vracht kunnen vervoeren. Daarnaast is bij verschillende sluizen het schutregime aangepast om waterafvoer te beperken. 

Door het inzetten van de Irenesluizen voor zoetwateraanvoer is beperkte hinder voor de scheepvaart mogelijk. Schippers wordt geadviseerd om de berichtgeving op website Vaarweginformatie goed in de gaten te houden.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken, of vaker als dat nodig is. We verspreiden de berichten onder onze waterpartners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Nieuws droogte in Nederland

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort vindt u een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen.

Actueel Waterbericht

Kijk voor een regelmatige update van het waterbeeld op het Actueel Waterbericht.

Onderliggende pagina's