Complete aalscholverkolonie keert terug naar Houtribdijk

Nieuwsbericht

Complete aalscholverkolonie keert terug naar Houtribdijk

Gepubliceerd op: 17 juli 2018- Laatste update: 17 juli 2018 10:36 uur

Tijdens versterkingswerkzaamheden aan de Houtribdijk werd de aanneemcombinatie verrast door de natuur. Een hele kolonie aalscholvers die eerder al was verplaatst, keerde plotseling toch terug naar een plek bij het werkgebied.

Dankzij de inzet van ecologische kennis kon de aanneemcombinatie het werk hervatten zonder de kolonie verder te verstoren. 'Er is nu in de kolonie een heel groot broedsucces. Tot wel 5 jongen per nest, dat is echt uitzonderlijk.'

Al jaren bevindt zich op de vooroeverdam langs de Houtribdijk een broedkolonie aalscholvers. Waar deze vogelsoort normaal gesproken in bomen broedt, doet deze groep aalscholvers dat op de grond op een plek waar ooit bomen stonden. Vanwege de versterking van de dijk verplaatste de aannemer samen met Rijkswaterstaat begin februari 2018 de nesten naar een ander strandje, ten noorden van het oude strand.

Broeden langs de Houtribdijk

'Dat was een behoorlijke operatie', zegt Wouter Roosen, de betrokken ecoloog van aannemer Combinatie Houtribdijk, over de verplaatsing. 'Het gaat om 40 tot 50 grondnesten tot zo’n 60 cm hoog. De nesten hebben we stuk voor stuk opgepakt, op een ponton gelegd en naar een nieuw strandje gevaren. Daar hebben we de nesten in een vergelijkbare formatie geplaatst en het overige deel van het nieuwe strand aangekleed met een aantal gerooide bomen. Ook hebben we langs de oevers van het nieuwe strand een partij rietwortelgrond aangebracht ten behoeve van het op gang helpen van de vegetatie.'

Een nieuw aalscholverbroedgebied was geboren. Hier konden de aalscholvers ongestoord broeden, terwijl in hun voormalige broedgebied de graafmachines en dumptrucks heen en weer reden om verder te werken aan de dijkversterking. Aanvankelijk was er niets aan de hand: enkele aalscholvers namen het nieuwe strandje in gebruik, zij het niet om te broeden maar om er te rusten.

Nieuw broedgebied

Na een paar dagen strenge vorst dit vroege voorjaar waren er ineens een paar erg warme mooie dagen in het weekend. Precies in die dagen werd er niet gewerkt en keerden de aalscholvers terug naar hun oude, vertrouwde broedgebied in het hart van de werkzaamheden. De vogelpaartjes begonnen zich voor te bereiden op een nieuw seizoen met eieren en jongen. Toen die op maandagochtend weer van start gingen zorgde de nieuwe situatie voor grote verwarring bij zowel de vogels als de werklui. De werkzaamheden rondom de kolonie werden tijdelijk gestaakt. Op advies van de begeleidend ecoloog sloot de aannemer de vooroeverdam met een geul en paste men de werkplanning aan. Voor het einde van de week bevond de kolonie zich al op de stapel gerooide bomen die hemelsbreed op zo’n 50 m afstand van de oude nestplaats lag. Hier kunnen de aalscholvers in elk geval tot het einde van het broedseizoen ongestoord hun jongen grootbrengen.

Onvoorspelbaar en flexibel

De aalscholvers hebben zich door de werkzaamheden niet uit het veld laten slaan en hebben zelfs gebruik gemaakt van de nieuwe broedgelegenheden die de aannemerscombinatie onbewust voor ze had gecreëerd. De takkenhoop is een zeer succesvolle broedplaats gebleken. In juni 2018 hebben de ecologen de aalscholvers zoals elk jaar geteld en geringd. Er waren het afgelopen broedseizoen zo’n 380 nesten aanwezig en het aantal jongen per nest is ongekend groot. 'Tot wel 5 jongen per nest, dat is echt uitzonderlijk', zegt Roosen. 'Het is een voorbeeld van hoe onvoorspelbaar en flexibel de natuur soms is en wat je kunt bereiken als je zelf ook flexibel bent en ecologische expertise inschakelt. Uiteindelijk zitten de aalscholvers weer min of meer in hun oorspronkelijke broedgebied en kunnen de werkzaamheden aan de Houtribdijk met enkele aanpassingen in de planning gewoon doorgaan.'

Onderliggende pagina's