Best Value bij planuitwerkingen: aanpak in uitvoeringsfase vraagt om verbetering

Nieuwsbericht

Best Value bij planuitwerkingen: aanpak in uitvoeringsfase vraagt om verbetering

Gepubliceerd op: 26 juli 2018- Laatste update: 26 juli 2018 14:07 uur

Rijkswaterstaat past de Best Value aanpak inmiddels 10 jaar toe. De toegevoegde waarde is bewezen, bijvoorbeeld bij het project Hemelrijkse Waard. Daar is met alle betrokken partijen een mooie impuls gegeven aan hoogwaterveiligheid, ecologische waterkwaliteit en recreatie.

Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen van kansen die door de marktpartijen zijn aangedragen om waarde toe te voegen aan de projectdoelstellingen. Het fundament (de filosofie) staat als een huis, maar de methodiek blijft in ontwikkeling. Teneinde een beter zicht te krijgen op welke punten de aanpak verbeterd zou kunnen worden, hebben we onafhankelijk onderzoek laten doen naar de uitvoeringsfase van 5 recente planuitwerkingen die met de Best Value aanpak zijn aanbesteed en uitgevoerd.

Best Value planuitwerkingen

Over planuitwerkingen die met de Best Value aanpak op de markt zijn gezet, en signalen over knelpunten daarbij, is begin 2017 gesproken met branchevereniging NL Ingenieurs. In navolging hiervan is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau Significant.

Het onderzoek betrof 5 recente planuitwerkingen die met de Best Value aanpak zijn uitgevoerd: Twentekanalen fase 2 (Arcadis), A1 Apeldoorn - Azelo en Houtribdijk (Royal Haskoning DHV), Ring Utrecht OTB (Sweco) en Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel (Witteveen+Bos). Hierbij is niet alleen gekeken naar de inhoud (zijn de projectdoelen bereikt) en het proces (aansturing/organisatie), maar ook naar de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de ingenieursbureaus.

De conceptresultaten van het onderzoek zijn door Significant gepresenteerd aan de deelnemers, zowel vanuit Rijkswaterstaat als de marktpartijen en in een interactieve sessie met hen gevalideerd. De resultaten zijn opgetekend in een eindrapportage.

Verbeteren samen met marktpartijen

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat Best Value een waardevolle aanpak is. Tegelijkertijd zijn er, met name in de uitvoeringsfase, op een aantal punten kansen voor verbetering. Jessie van der Linden (Directeur Inkoop en Contractmanagement Grote Projecten en Onderhoud): ‘Het onderzoek bevestigt veel van de signalen die wij al eerder kregen van marktpartijen. Met deze uitkomst hebben we iets in handen om verder mee aan de slag te gaan. Niet alleen, maar juist samen met de marktpartijen, in lijn met de Marktvisie. Dat wij met elkaar goede verbeterslagen kunnen maken, daar ben ik van overtuigd. Als ik kijk naar de dag waarop wij gezamenlijk de onderzoeksresultaten hebben gevalideerd, dan was dat het toonbeeld van constructief samenwerken. Ik ben dan ook zeer hoopvol en positief gestemd. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen wij overigens niet alleen ons voordeel doen bij het verbeteren van de toepassing van de Best Value aanpak in planuitwerkingen. De verworven inzichten kunnen ons ook verder helpen bij de planuitwerkingen met een meer traditionele aanpak.’

Hoe nu verder?

Op 20 september 2018 organiseren wij een bijeenkomst, waarbij we in gesprek gaan met de partijen die hebben ingeschreven op Best Value D&C- en prestatiecontracten en een afvaardiging van Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers en MKB Infra. Ook hier willen wij samen met de markt de aanpak evalueren en leerervaringen ophalen voor de verdere ontwikkeling ervan. De focus zal liggen op werken en prestatiecontracten van Rijkswaterstaat. Uiteraard zullen wij de uitkomsten en mogelijke verbeteringen delen met de markt. Ook zal dan gekeken worden welke overeenkomsten er zijn met de resultaten van het door Significant uitgevoerde onderzoek. Ondertussen worden de eerste ‘quick wins’ op basis van het onderzoek al toegepast in de volgende projecten die met de Best Value aanpak op de markt worden gebracht.

Onderliggende pagina's