Baggerwerk Wilhelminakanaal in Tilburg afgerond

Nieuwsbericht

Baggerwerk Wilhelminakanaal in Tilburg afgerond

Gepubliceerd op: 27 juli 2018- Laatste update: 27 juli 2018 15:32 uur

Rijkswaterstaat heeft samen met de aannemer Hakkers B.V. deze week het baggerwerk afgerond op het Wilhelminakanaal in Tilburg, ter hoogte van de brug Bosscheweg en de spoorbrug.

Op 9 juli 2018 werden de baggerwerkzaamheden gestart op plekken waar de vaarweg (mede door sedimentatie) niet de juiste diepte had voor de scheepvaart. Er is in totaal 3500 m3 baggerspecie verwijderd en 4,5 ton oud ijzer weggehaald. Het Wilhelminakanaal heeft doorgaans minder last van afzetting van slib omdat de bodemligging vrij stabiel is. Dit in tegenstelling tot een rivier zoals de Maas die veel sedimenttransport heeft. Daarom wordt de Maas normaliter eenmaal per jaar gepeild en het Wilhelminakanaal één keer in de 5 jaar. De laatste peiling in het Wilhelminakanaal dateerde van 2015. Omdat we nu alles opnieuw hebben gepeild, is de volgende peiling weer over 5 jaar.

Meldingen over bodem Wilhelminakanaal

Dit voorjaar kreeg Rijkswaterstaat van een schipper de melding dat er iets op de bodem van het Wilhelminakanaal in Tilburg lag. Na peiling bleek dat het om bodemvreemde materialen ging, zoals fietsen. Ook werd duidelijk dat er veel sediment aanwezig was. Omdat door ophoping van specie een gevaarlijke situatie voor de scheepvaart kan ontstaan, werden de baggerwerkzaamheden zo snel als mogelijk gestart.

Niet-gesprongen explosieven

Voordat de werkzaamheden van start gingen, is de waterbodem begin juli 2018 gecontroleerd op niet-gesprongen explosieven. Het werkgebied ligt in de omgeving van een spoorbrug en kan daarom niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog herbergen. Bovendien weten we dat bij zo’n brug ook veel vreemde materialen op de kanaalbodem kunnen liggen.

Autobanden en fietsen in het Wilhelminakanaal

Bij de controle zijn door de aannemer, in samenwerking met duikers, de bodemvreemde materialen van de bodem gehaald. Zij vonden veel goederen, zoals autobanden en fietsen. Hierna werd het gebied onderzocht door middel van gecertificeerde OCE-duikers (Opsporen Conventionele Explosieven). Na hun onderzoek, waarbij geen niet-gesprongen explosieven werden aangetroffen, werd het gebied vrijgegeven.

Onderliggende pagina's