18 juli 2018: Regionaal veel vraag naar water, droogte neemt toe

Nieuwsbericht

18 juli 2018: Regionaal veel vraag naar water, droogte neemt toe

Gepubliceerd op: 18 juli 2018- Laatste update: 18 juli 2018 09:34 uur

De zomer van 2018 kenmerkt zich nog altijd door warm en droog weer. In de afgelopen periode is er bijna geen neerslag gevallen. Hierdoor is het neerslagtekort in Nederland verder toegenomen. In de hoger gelegen delen van Nederland is sprake van toenemende lage grondwaterstanden en droogval van watergangen. De waterstanden van de grote rivieren Rijn en Maas dalen, terwijl de watervraag nog altijd zeer hoog is en blijft.

Deze update gold van 18 tot 25 juli 2018.

Ook voor de komende periode verwacht het KNMI weinig neerslag, zowel in Nederland als in de stroomgebieden van Rijn en Maas. Aan de droogte komt daarmee voorlopig nog geen einde. Ook blijft het de komende periode nog relatief warm. Het neerslagtekort neemt hierdoor naar verwachting in de komende weken verder toe.

Maatregelen

De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) is actief, volgt de droogtesituatie nauwlettend en treft waar nodig maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken hard om de droogte het hoofd te bieden en zetten zich in om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan. Op veel plaatsen in het hogere deel van Nederland (hoge zandgronden) is het niet meer toegestaan om water te onttrekken aan het oppervlaktewater. Waterschappen die droogtegevoelige kades (veendijken) in beheer hebben, inspecteren deze volop. Tot op heden zijn er geen bijzonderheden aan de veendijken geconstateerd. Verder wordt er zoveel mogelijk water vastgehouden ten behoeve van extra watervoorraad. Ook worden maatregelen getroffen om verzilting tegen te gaan.

Waterkwaliteit

De watertemperatuur van de Rijn en Maas ligt momenteel boven de 24 graden. De verwachting is dat deze de komende week verder zal stijgen. De waterkwaliteit neemt geleidelijk af. Er zijn meldingen van onder andere blauwalg, vissterfte en botulisme. Het aantal negatieve zwemadviezen en –verboden neemt toe. Rijkswaterstaat en waterschappen roepen vanwege de veiligheid op alleen te zwemmen op officiële zwemlocaties. Voor actuele informatie kunnen zwemmers terecht op de website Zwemwater.

Gevolgen scheepvaart

De gevolgen van de lage waterstanden voor de scheepvaart zijn nog minimaal, maar kunnen in de komende periode toenemen naarmate de waterstanden verder dalen. De scheepvaart moet dan rekening houden met hinder door onder andere verminderde diepgang en oplopende wachttijden bij sluizen. Rijkswaterstaat adviseert schippers om de scheepvaartberichtgeving goed in de gaten te houden.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken, of vaker als dat nodig is. We verspreiden de berichten onder onze waterpartners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Nieuws

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort vindt u een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen.

Actueel Waterbericht

Kijk voor een regelmatige update van het waterbeeld op het Actueel Waterbericht.

Onderliggende pagina's