10 juli 2018: Groot neerslagtekort, droogte houdt aan. Voldoende water beschikbaar vanuit Rijn en Maas

Nieuwsbericht

10 juli 2018: Groot neerslagtekort, droogte houdt aan. Wel voldoende water beschikbaar vanuit Rijn en Maas

Gepubliceerd op: 10 juli 2018- Laatste update: 10 juli 2018 13:37 uur

Het neerslagtekort is in heel Nederland sterk toegenomen in de afgelopen weken. De gevolgen van de droogte zijn in Nederland duidelijk merkbaar in landbouwgebieden en de natuur op hogere gronden. Er zijn meldingen van natuurbranden en waterleidingbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met water. Ook in de komende periode voeren de Rijn en de Maas voldoende water aan en is het IJsselmeer goed gevuld. Hierdoor zijn de verdere gevolgen beperkt.

Deze update gold van 10 tot 18 juli 2018. 

De Rijn en de Maas voeren voldoende water aan om in de waterbehoefte te voorzien van gebieden waar water ingelaten kan worden. De verwachting is dat de afvoer van de Rijn en de Maas rond het komende weekend licht gaat dalen. De Rijn voert dan ongeveer 1200 m3 per seconde aan. 

Het IJsselmeergebied en de Zeeuwse meren hebben een normaal waterpeil voor de tijd van het jaar. Voor de komende periode bieden deze watersystemen voldoende zoetwater om in de watervraag van de omliggende gebieden te voorzien. In de regio is lokaal sprake van droogval van beken en sloten. Daarom zijn in diverse gebieden beregeningsverboden uit oppervlaktewater afgekondigd. Dit komt vaker voor tijdens het droogteseizoen. De watervraag is en blijft de komende periode zeer hoog. Op bepaalde plekken worden aanvullende maatregelen genomen om de zoetwatervoorziening waar nodig te optimaliseren.

Er wordt weinig neerslag verwacht in de komende periode en het blijft relatief warm. Het neerslagtekort neemt hierdoor naar verwachting verder toe. De watertemperatuur van zowel de Maas als de Rijn is door de warme periode opgelopen tot rond de 23 graden. De verwachting is dat de temperatuur de komende week ongeveer gelijk zal blijven.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken, of vaker als dat nodig is. We verspreiden de berichten onder onze waterpartners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Nieuws

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort vindt een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen.

Actuele informatie droogte

Kijk voor meer informatie over droogte op de pagina Actuele informatie droogte.

Actueel Waterbericht

Kijk voor een regelmatige update van het waterbeeld op het Actueel Waterbericht.

Onderliggende pagina's