Voortgang project Overnachtingshaven Giesbeek

Nieuwsbericht

Voortgang project Overnachtingshaven Giesbeek

Gepubliceerd op: 27 juni 2018- Laatste update: 27 juni 2018 11:12 uur

De IJssel heeft te weinig overnachtingshavens. Daarom wil Rijkswaterstaat een nieuwe haven aanleggen in de Valeplas, bij het Gelderse Giesbeek. We informeren u graag over de voortgang van het project.

Kennis, ervaring en wensen

De plannen voor de overnachtingshaven Giesbeek aan de Valeplas krijgen steeds meer vorm. Projectmanager Hans Stokkermans blikt terug èn vooruit. ‘We gaan de haven zo goed mogelijk inpassen in de omgeving. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Zevenaar en in overleg met alle betrokkenen. Daarom hebben we u destijds gevraagd mee te denken over het ontwerp. We mochten heel veel kennis, ervaring en wensen over het gebied van u ontvangen. Witteveen + Bos heeft daarvan zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp dat op 15 september 2016 is gepresenteerd. De aanwezigen reageerden overwegend positief op het ontwerp.’

Steiger minder voor Overnachtingshaven Giesbeek

De plannen zijn sinds dat eerste ontwerp wel wat veranderd. In 2017 is het aantal benodigde ligplaatsen opnieuw berekend. In de toekomst zullen er grotere schepen over de IJssel varen, die meer gewicht kunnen vervoeren. Hierdoor zijn minder schepen en dus ook minder ligplaatsen nodig. De overnachtingshaven heeft daarom genoeg aan drie steigers. Deze wijziging heeft geen invloed op de beoogde voorkeurslocatie: de Westlob van de Valeplas. Ook de Giesbeekse schippers kunnen straks gebruik maken van de ligplaatsen.

Voorbereidingen

Sinds september 2016 is er met verschillende belanghebbenden doorgewerkt aan de verdere voorbereiding van de overnachtingshaven. We zoeken met waterscouting Abel Tasman een goede oplossing voor het verplaatsen van een deel van hun activiteiten. Met Natuurmonumenten en de provincie Gelderland zijn we in gesprek over de natuurcompensatie. Ingenieursbureau Witteveen + Bos doet uitgebreid onderzoek naar de veiligheid voor de recreatievaart op het water na de ingebruikname van de overnachtingshaven. Ook organiseren we een overeenkomst over de sportvisrechten. Het einde van de voorbereidingen is in zicht.

Vervolg plannen Overnachtingshaven Giesbeek

Het ontwerp voor de haven wordt opgenomen in de milieueffectrapportage (MER), het ontwerpbestemmingsplan en de vergunningaanvragen. De inspraakprocedure is in voorbereiding.

De start van de uitvoering is gepland in 2020-2021. Vanaf 2022 biedt de Overnachtingshaven Giesbeek de binnenvaart een plek om uit te rusten, zodat zij na een goede (nacht)rust veilig hun reis kunnen voortzetten.

Meer nieuws Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Onderliggende pagina's