Voorbereidende werkzaamheden Blankenburgverbinding

Nieuwsbericht

Voorbereidende werkzaamheden Blankenburgverbinding

Gepubliceerd op: 26 juni 2018- Laatste update: 26 juni 2018 15:59 uur

Van maandag 25 juni tot eind augustus 2018 worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van de Blankenburgverbinding.

Proef funderingspalen Blankenburgverbinding

Vanaf maandag 25 juni tot eind augustus 2018 voert Rijkswaterstaat een proef met funderingspalen uit in Rozenburg in het veld bij de Botlekweg/Boulevard. De proef is nodig om te bepalen hoe lang en hoe dik de funderingspalen voor de aanleg van de tunnel onder het Scheur moeten zijn en hoeveel hiervan nodig zijn. Bij de proef wordt een aantal keer een holle stalen buis in de grond geboord en gevuld met een stalen staaf en beton. De holle buis wordt weer uit de grond getrokken, dit kan hoorbaar zijn voor omwonenden omdat deze soms ‘losgeklopt’ moet worden. De overige werkzaamheden van deze proef geven geen geluidsoverlast. De eerste week wordt zand aangevoerd voor een stabiele ondergrond voor de proefopstelling. De zandtransporten kruisen het fietspad. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer veilig kan passeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Proefsleuven

In een algemeen databestand is voor heel Nederland vastgelegd waar kabels en leidingen in de bodem liggen. De exacte locaties zijn hierin echter niet aangegeven. Deze gegevens zijn wel nodig om het ontwerp van de Blankenburgverbinding te kunnen maken. Daarom worden in juli en augustus 2018 op verschillende locaties van het toekomstige tracé van de Blankenburgverbinding proefsleuven gegraven om de leidingen op te sporen en in te meten. De proefsleuven worden na het inmeten direct weer dichtgemaakt.

Tracébesluit

De Raad van State moet nog uitspraak doen over het Tracébesluit voor de aanleg van de snelweg A24 Blankenburgverbinding. De daadwerkelijke aanleg start niet eerder dan de uitspraak is gedaan. We verwachten dat de Raad van State komende zomer uitspraak doet.

Onderliggende pagina's