A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide: tracébesluit op basis van nieuwste verkeerscijfers

Nieuwsbericht

A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide: tracébesluit op basis van nieuwste verkeerscijfers

Gepubliceerd op: 28 juni 2018- Laatste update: 28 juni 2018 10:29 uur

De gevolgen van infraprojecten op de leefomgeving bepaalt Rijkswaterstaat aan de hand van verkeerscijfers uit het Nederlands Regionaal Model (NRM). Dit verkeersmodel wordt regelmatig geactualiseerd. Uit zorgvuldigheid wil Rijkswaterstaat het meest recente verkeersmodel gebruiken. Dit betekent dat ze alle effectbepalingen nogmaals laat uitvoeren en dat kost tijd. Het vaststellen van het tracébesluit verschuift daardoor naar 2019.

Geen invloed op start realisatie verbreding A2

Het verschuiven van het tracébesluit naar 2019 heeft geen invloed op de start van de realisatie van de verbreding tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Sterker nog, in december 2017 is het project besproken in het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de regio. Daarbij is afgesproken dat de provincie Limburg vanaf 2018 (in plaats van 2020) budget en capaciteit beschikbaar stelt en het Rijk vanaf 2020 (in plaats van 2022). Dit betekent dat Rijkswaterstaat vanaf nu meer voorbereidende werkzaamheden kan oppakken, waaronder het aankopen van gronden. Vanaf 2022 verwacht Rijkswaterstaat te starten met de realisatie van de verbreding die naar verwachting ongeveer 3 jaar zal duren.

Reactie op zienswijzen OTB/MER

Het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) lagen van 8 september tot en met 19 oktober 2017 ter inzage. Hierop zijn zienswijzen ingediend. Rijkswaterstaat bundelt de zienswijzen en voorziet deze van een antwoord. Deze zogeheten ‘Nota van Antwoord’ legt Rijkswaterstaat na het vaststellen van het tracébesluit –tegelijkertijd met dit besluit- ter inzage. Nu het vaststellen van het tracébesluit verschuift van 2018 naar 2019, geldt dit ook voor de terinzagelegging van de Nota van Antwoord. Indieners van een zienswijze ontvangen daarom later dan gepland een inhoudelijke reactie.

Meer nieuws over A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Onderliggende pagina's