Stand van zaken verruimen van het Julianakanaal

Nieuwsbericht

Stand van zaken verruimen van het Julianakanaal

Gepubliceerd op: 22 juni 2018- Laatste update: 22 juni 2018 09:22 uur

De Maasroute waar het Julianakanaal een onderdeel van is, kan op 31 december 2018 nog niet volledig opengesteld worden voor grotere klasse Vb-scheepvaartklasse, dus voor schepen met een diepgang van 3,5 m en lengte van 190 m.

Dit heeft onder meer te maken met het stilleggen van werkzaamheden in het Julianakanaal vanwege een onvoorziene grondwaterstijging en het vervolgens zoeken naar de oorzaken en de technische oplossing.

Werkzaamheden verruiming Julianakanaal

We maken het Julianakanaal bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de belangrijke vaarroute tussen Limmel en Maasbracht. In het kader hiervan voeren we verschillende werkzaamheden uit, onder andere het verruimen van het kanaal. 

De aannemer heeft het werk nog niet hervat en veel tijd nodig gehad om de mogelijke oorzaken van de vernatting door de grondwaterstijging te achterhalen en te bepalen wat de consequenties hiervan zijn voor de uitvoeringsmethodiek. De vertraging loopt hiermee verder op, op dit moment is echter nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden hervat. We verwachten daarover in het najaar meer duidelijkheid in te hebben.

Grotere scheepvaart

Om toch aan de wens voor grotere schepen op het kanaal tegemoet te komen, wordt verkend of gedeelten van het Julianakanaal vanaf 1 januari 2019 gefaseerd vrijgegeven voor diepere of langere schepen. Wat waar precies toegankelijk is, is afhankelijk van het traject op het kanaal en de werkzaamheden op dat traject. Toelating van die grotere schepen wordt dan geregeld met een vergunning die aangevraagd kan worden bij Rijkswaterstaat.

Verruiming Julianakanaal

Het verruimen van het Julianakanaal bestaat uit verschillende deelprojecten. Deze vinden gewoon doorgang. Zo leggen we op dit moment passeervakken aan en verbreden we het kanaal op bepaalde plekken gedeeltelijk. De passeervakken (één ter hoogte van Kasteel Elsloo en één ter hoogte van Itteren) zorgen ervoor dat Vb-schepen en andere scheepvaart elkaar veilig kunnen passeren. Passeervakken hebben een lengte van 1 km.