Rijkswaterstaat op de Innovation Expo 2018

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat op de Innovation Expo 2018

Gepubliceerd op: 07 juni 2018- Laatste update: 07 juni 2018 11:58 uur

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen, in ons land en in de wereld. Dat is de ambitie van de Nederlandse overheid met de Innovation Expo 2018, die donderdag 4 oktober 2018 in Rotterdam plaatsvindt.

De Innovation Expo 2018 vindt plaats in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam.

De tweejaarlijkse Innovation Expo (IE2018) is een showcase voor innoverend Nederland. Bezoekers krijgen een groot aantal in het oog springende innovaties te zien, onder meer rond circulaire economie, energie, water en mobiliteit. De dag staat verder in het teken van nieuwe ontmoetingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Ook worden er concrete deals en convenanten gesloten. Verbinden, versnellen en inspireren, dat is de grote kracht van IE2018.

Maatschappelijke innovatie uitdagingen

Innovatie staat nooit op zichzelf, maar is een voorwaarde voor vooruitgang. Nieuwe technologieën helpen Rijkswaterstaat namelijk om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Zo willen we groeiende steden bereikbaar en leefbaar houden. Ook vraagt de klimaatverandering om vernieuwing in de omgang met water en energie. En schaarste willen we tegengaan door meer in te zetten op circulair werken.

Programma Rijkswaterstaat Innovation Expo

Net als bij eerdere edities pakt Rijkswaterstaat tijdens IE2018 flink uit met tal van lopende innovatietrajecten, onderverdeeld in thema’s zoals smart mobility, duurzame leefomgeving, informatievoorziening en slim watermanagement. Dat doen we samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. Naast tientallen demonstraties van deze innovaties verzorgen we ook seminars, lezingen en workshops.

Infrastructuur van de toekomst

Eyecatcher op de Innovation Expo wordt de ‘Infrastructuur van de toekomst’ van Rijkswaterstaat en haar markt- en kennispartners. Lopend op een weg van tapijt ervaart de bezoeker hoe een snelweg er in 2020, 2030, 2040 en 2050 uitziet. Vanuit verschillende kanten komen innovaties hier mooi samen. Denk aan de ‘duurzame snelweg’, onder andere verbeeld in geluidsschermen met zonnepanelen. Of neem de ‘slimme snelweg’ waarbij data uit voertuigen wordt gebruikt om tijdig wegonderhoud uit te kunnen voeren. Naast deze weg komt een ‘berm, fietspad en spoor van de toekomst’. Bij dit initiatief is ook ProRail betrokken.

Waterinnovaties

Op het Waterplein worden alle innovaties rond water gepresenteerd. Dat doet Rijkswaterstaat samen met partners van de Topsector Water & Maritiem. De hoofdonderwerpen zijn hier plastic free river, duurzame energie uit oppervlakte- en afvalwater, duurzame dijken en kustonderhoud, zeewierteelt, autonome en ‘schone’ scheepvaart, en wateroverlast in de stad.

Meer informatie en aanmelden Innovation Expo

De Innovation Expo 2018 is het tweejaarlijkse grootschalige innovatie-evenement op initiatief van de ministeries van Economische Zaken (EZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Kijk voor meer informatie en aanmelding op Innovation Expo 2018.

Onderliggende pagina's