Rijkswaterstaat gunt fase 1 uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo aan Heijmans

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt fase 1 uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo aan Heijmans

Gepubliceerd op: 27 juni 2018- Laatste update: 27 juni 2018 12:05 uur

Rijkswaterstaat gunt fase 1 van de uitbreiding van de A1 Apeldoorn–Azelo definitief aan Heijmans. De gunning betreft onder andere het ontwerpen en realiseren van de verbreding van de snelweg A1.

Uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo

Tussen Twello en Deventer verbreedt Rijkswaterstaat de snelweg A1 naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2x3 rijstroken in beide richtingen. Met deze uitbreiding verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken. 

Minister Van Nieuwenhuizen heeft op 12 juni 2018 het tracébesluit en het saneringsbesluit vastgesteld voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Voor de realisatie van fase 1 heeft Rijkswaterstaat na een zorgvuldige procedure op 25 juni 2018 Heijmans geselecteerd uit de vijf gegadigde partijen.

Best value-aanpak

De opdracht is gegund op basis van de Best Value-aanpak. Deze aanpak gaat uit van de meeste waarde voor een reële prijs. Heijmans levert haar meerwaarde in het beheersen van de belangrijkste risico’s, het minimaliseren van hinder en het maximaliseren van de bijdrage aan duurzaamheid en inpassing van het project in de omgeving.

Heijmans krijgt de opdracht voor €127,3 miljoen. De openstelling van fase 1 is in het najaar van 2020 gepland. Heijmans start nu met de voorbereidingen voor de realisatie van het werk, zoals ontwerptekeningen en de aanvraag van vergunningen. De realisatie van de wegverbreding staat vanaf het voorjaar van 2019 gepland. Komend najaar vindt naar verwachting al wel asfaltonderhoud plaats, en onderhoud en reparaties aan diverse viaducten op het gedeelte Rijssen-Azelo.

Verbeteren doorstroming A1 Apeldoorn - Azelo

Het traject A1 Oost tussen Apeldoorn-Azelo is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen Nederland en het Noord- en Oost-Europese achterland. Het toenemende (vracht)verkeer zorgt op dit traject voor veel vertraging. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat dit traject tussen 2018 en 2028 in twee fases. De aan Heijmans gegunde opdracht van fase 1 (periode 2018-2020) betreft de verbreding van circa 28 km snelweg in beide richtingen.

Meer informatie over uitbreiding A1 Oost

Kijk voor achtergrondinformatie op de projectpagina Uitbreiding A1 Oost. U kunt ook gratis bellen met de Landelijke Informatielijn op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Onderliggende pagina's