Nieuwe N35 open, maar werk gaat nog even door

Nieuwsbericht

Nieuwe N35 open, maar werk gaat nog even door

Gepubliceerd op: 18 juni 2018- Laatste update: 18 juni 2018 18:04 uur

Na de weekendwerkzaamheden op 25 juni 2018 stelt Rijkswaterstaat de nieuwe N35 open. Daarna zijn er nog tot het einde van het jaar afrondende werkzaamheden.

Maandagochtend 25 juni 2018 om uiterlijk 5.00 uur zijn de weekendwerkzaamheden voorbij en is de nieuwe N35 een feit. Vanaf dan zijn er twee aparte rijbanen met elk twee rijstroken (2x2) beschikbaar en kan het verkeer gebruikmaken van de nieuwe aansluiting (toe- en afritten) Wijthmen. In de week erna gaat Heijmans aan de slag met het afbouwen van het 655 m lange geluidsscherm bij Wijthmen. Omgevingsmanager Rijkswaterstaat Aart van Beuzekom: 'Nu rijdt het verkeer nog via de kettingkastroute door het geluidsscherm heen. Er is dus als het ware een hap uit. Met het openstellen van de nieuwe N35 wordt de kettingkastroute opgeheven en kunnen we het ontbrekende deel van het geluidsscherm gaan plaatsen. Dat is een stuk van circa 50 m lang.’

Resterend werk N35

Tot aan de zomervakantie zijn er ook nog andere werkzaamheden aan de rand van Wijthmen. Van Beuzekom: ‘We slopen het bestaande geluidsscherm – dat is 200 m lang en 3 m hoog – en er zijn nog werkzaamheden aan de westzijde van Wijthmen ter hoogte van de Zeisweg gepland, daar waar de huidige N35 op de noordelijke parallelweg moet gaan aansluiten. Verder moeten her en der nog kleinschalige werkzaamheden worden uitgevoerd. De belangrijkste werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd, hebben te maken met het opnieuw inrichten van het N35-projectgebied.'

Gekapte bomen

Van oktober tot en met december 2018 vindt de inrichting van het N35-projectgebied plaats met bomen en bosplantsoenen – bosplantsoenen zijn zones met ‘boomsprieten’, die op termijn een dichtbegroeide groenstrook gaan vormen. Van Beuzekom: ‘In de huidige opgave staat dat er voor het N35-gedeelte 390 bomen gaan komen. Een klein aantal bomen is al geplant voor de vleermuisroutes. Het totaal aantal is gelijk aan het aantal gekapte bomen langs de N35. In totaal zijn er circa 460 bomen gekapt, namelijk ook nog circa 70 bomen voor de Zalnébrug (fietsbrug) bij de Oldeneelallee.'

Herplantverplichting N35

‘Wij zijn wettelijk verplicht om voor volledige nieuwe aanplant te zorgen,’ aldus Van Beuzekom. ‘Wat we niet in het projectgebied zelf zouden kunnen herplanten, moeten we daarbuiten doen. In de eerdere versies van het inrichtingsplan ging het nog om circa 250 nieuwe bomen. We hebben aangegeven dat we zouden onderzoeken of er geschikte locaties zijn om dit aantal te verhogen. Dat hebben we nu gedaan. In deze laatste ronde voor het opstellen van het inrichtingsplan, ziet het ernaar uit dat we alles in het projectgebied zelf kunnen herplanten. Dat is dus een mooie opsteker. Alle 390 bomen die we voor de N35 hebben gekapt, compenseren we met 390 nieuwe bomen in het projectgebied. Net als de 1,5ha aan bosvakken die we hebben weggehaald. Misschien wordt die herplant nog iets meer dan 1,5ha. Voor de herplant van de gekapte bomen en het weggehaalde bosvak in verband met de Zalnébrug, is de gemeente Zwolle verantwoordelijk. Daarover vindt nog overleg plaats.'

De 390 nieuwe bomen worden langs het hele tracé geplaatst. Van Beuzekom uit: ‘Soms in rijen van tientallen naast elkaar, soms eentje alleen of in een groepje van een paar bomen. Daar brengen we afwisseling in aan. Daarnaast zijn er 13 bosvakken die we gaan inrichten met de jonge boomsprieten.’

Meer nieuws N35: Zwolle - Wijthmen

Onderliggende pagina's