Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek; verplaatsing waterscouting Abel Tasman

Nieuwsbericht

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek; verplaatsing waterscouting Abel Tasman

Gepubliceerd op: 27 juni 2018- Laatste update: 27 juni 2018 11:25 uur

Bij de aanleg van de overnachtingshaven wordt een deel van het terrein van waterscouting Abel Tasman verplaatst. Het clubgebouw blijft wel behouden.

Waterscouting Abel Tasman heeft een terrein en een clubgebouw aan de Valeplas. De vloot van de club ligt afgemeerd in de Westlob en voor de spelactiviteiten maakt de waterscouting nu gebruik van de plas. Realisatie van de overnachtingshaven Giesbeek betekent dat de waterscouts geen gebruik meer kunnen maken van de Westlob. Bovendien is een deel van hun terrein nodig om de overnachtingshaven aan te kunnen leggen. Rijkswaterstaat zoekt in nauw overleg met de gemeente, waterscouting Abel Tasman en terreineigenaar Leisurelands een oplossing.

Nieuw ontwerp

Adviesbureau Tauw werkt samen met landschapsarchitect Van Paridon X De Groot een ontwerp uit voor het nieuwe terrein van de waterscouting, richting de Rhedense Veerweg en Oude IJsselarm. Tegelijkertijd maakt Rijkswaterstaat afspraken met alle betrokkenen over de planning van de werkzaamheden en de verdeling van de kosten van de verplaatsing. Onderdeel van de afspraken is dat de waterscouts een financiële compensatie krijgen voor de kosten die zij maken voor de verplaatsing.

Verplaatsing waterscouting

Bij de verplaatsing houden we rekening met het recreatieseizoen van de waterscouting. Dat betekent dat de verplaatsing plaatsvindt vóór de werkzaamheden voor de overnachtingshaven starten en zoveel mogelijk buiten het seizoen van de waterscouting.

Meer nieuws Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Onderliggende pagina's