Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek; veiligheid op het water

Nieuwsbericht

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek; veiligheid op het water

Gepubliceerd op: 27 juni 2018- Laatste update: 27 juni 2018 11:21 uur

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor vlot en veilig verkeer over de IJssel. De komst van de overnachtingshaven Giesbeek in de Valeplas riep veel vragen op over veiligheid.

De overnachtingshaven Giesbeek moet op een veilige manier worden ingepast in de Rhederlaag. Dat is een voor de waterrecreatie belangrijk gebied. Met de veiligheid in het achterhoofd is de Westlob gekozen als voorkeurslocatie voor de overnachtingshaven, in combinatie met een grotere invaaropening.

Extra onderzoek

Begin dit jaar kreeg ingenieursbureau Witteveen + Bos van Rijkswaterstaat de opdracht een extra onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van de recreatievaart. Het ingenieursbureau bedenkt maatregelen om die veiligheid ook in de toekomst te behouden. Belanghebbenden en experts uit de waterrecreatie en beroepsvaart zijn nauw betrokken bij het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in de milieueffectrapportage. Die ligt straks samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Maatregelen bij in- en uitvaart overnachtingshaven Giesbeek

Door de overnachtingshaven komen recreatievaart en beroepsvaart elkaar vaker tegen. In het onderzoek is uitgebreid aandacht voor de veiligheid van de verschillende typen waterrecreanten die de Valeplas gebruiken. Er wordt scherp gelet op bijvoorbeeld voldoende zicht en uitwijkmogelijkheden.

Tijdens de bijeenkomsten is veel aandacht gevraagd voor de situatie bij de in- en uitvaart tussen de Valeplas en de IJssel. Daar kan Rijkswaterstaat uitvarende recreanten van de Valeplas op elektronische borden waarschuwen voor naderende binnenvaartschepen. De teksten op de borden melden dat er op de IJssel een binnenvaartschip in aantocht is, dat mogelijk naar binnen gaat varen. Dat vergroot de veiligheid.

Informatie voor waterrecreanten

Belanghebbenden vroegen Rijkswaterstaat ook om de waterrecreanten uitgebreid te informeren over de hinder tijdens de aanleg van de overnachtingshaven en over de situatie na de ingebruikname van de overnachtingshaven. Dit gaan we samen doen met lokale partijen en met het samenwerkingsverband ‘Varen doe je Samen’. Dit landelijke project heeft als doel de veiligheid op en rond het water te vergroten.

Meer nieuws Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Onderliggende pagina's