Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek: ‘Goed luisteren naar alle betrokkenen’

Nieuwsbericht

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek: ‘Goed luisteren naar alle betrokkenen’

Gepubliceerd op: 27 juni 2018- Laatste update: 27 juni 2018 11:14 uur

Iedereen erbij betrekken, samen zoeken naar de beste oplossing. Omgevingsmanager Wim van den Haak van Rijkswaterstaat is pas tevreden als hij kan zeggen dat de nieuwe overnachtingshaven Giesbeek in goed overleg tot stand is gekomen.

Elke twee uur een overnachtingsplaats

‘Voor de veiligheid moeten binnenvaartschippers op tijd kunnen rusten bij een veilige en rustige ligplaats. Die zogeheten overnachtingsplaatsen moeten op ongeveer twee uur varen afstand van elkaar liggen.’ Omgevingsmanager Wim van den Haak van Rijkswaterstaat Oost-Nederland legt uit waarom het belangrijk is dat er bij Giesbeek een overnachtingshaven komt. ‘Langs de IJssel zijn wel wat overnachtingsplaatsen, maar die zijn niet allemaal geschikt voor grote schepen en er zijn er te weinig van. De plaatsen die wel geschikt zijn, liggen meer dan twee uur varen van elkaar.’

Nieuwe locatie waterscouting Abel Tasman

De haven ligt straks in de Valeplas. ‘In de Westlob’, zegt Van den Haak. Die locatie bleek onder belanghebbenden de voorkeur te hebben. ‘Dat is precies waar het me als omgevingsmanager om te doen is: omwonenden, maar ook bijvoorbeeld schippers, bij het project betrekken. Luisteren naar iedereen die er belang bij heeft zodat we de overnachtingshaven zo goed mogelijk in de omgeving kunnen inpassen.’ Van den Haak praat ook met vertegenwoordigers van waterscouting Abel Tasman. Om ruimte te maken voor de nieuwe haven ging Rijkswaterstaat met hen op zoek naar een nieuwe locatie die zowel handig als veilig is. ‘In overleg zijn we uitgekomen op een plek aan de westkant van de Rhedense Veerweg.’

Belangrijke aanpassing: minder steigers

Namens Rijkswaterstaat past ingenieursbureau Witteveen+Bos de nieuwe scoutinglocatie nu in een gedetailleerd ontwerp in. Daarin verwerkt het ook een andere belangrijke aanpassing. Van den Haak: ‘In onze eerste plannen gingen we nog uit van een haven met vier steigers. Intussen werd bekend dat er in de toekomst grotere schepen over de IJssel zullen varen. Dat betekent: minder schepen. Dus hebben we minder ligplaatsen nodig. In de nieuwe plannen staan nog maar drie steigers.’

Zorgvuldige aanpak overnachtingshaven Giesbeek

Rijkswaterstaat presenteert de plannen dit najaar. In de eerste helft van 2019 liggen ze ter inzage in het gemeentehuis van Zevenaar en start de inspraakprocedure. ‘Volgens deze planning varen in 2022 de eerste schippers de nieuwe overnachtingshaven binnen’, zegt Van den Haak. Ja, beaamt hij, dat duurt nog even. ‘Maar dat maakt het wel mogelijk dit project zorgvuldig uit te voeren.’

Meer nieuws Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Onderliggende pagina's