Beroep instellen tegen het Tracébesluit en Saneringsbesluit A1 Oost

Nieuwsbericht

Beroep instellen tegen het tracébesluit en saneringsbesluit A1 Oost

Gepubliceerd op: 25 juni 2018- Laatste update: 25 juni 2018 16:50 uur

Rijkswaterstaat wil de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Azelo de komende jaren gaan verbreden. Voor deze weg heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 12 juni 2018 het tracébesluit (TB) A1 Apeldoorn-Azelo en het saneringsbesluit (SB) A1 Lochem-Azelo vastgesteld.

Vanaf 27 juni tot en met 8 augustus liggen het tracébesluit en saneringsbesluit inclusief alle bijlagen ter inzage en kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op het Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo of het Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer-Azelo ontvangen hierover in de week van 27 juni een brief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij kunnen van 28 juni tot en met 8 augustus 2018 beroep aantekenen tegen het tracébesluit en saneringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Ook kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen die gedeelten van het tracébesluit en saneringsbesluit die zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit. Informatie over de precieze eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen vindt u op de website van Raad van State. Er zijn kosten (griffierechten) verbonden aan het aantekenen van beroep bij de Raad van State.

Nota van Antwoord en Bijlage 9 ‘Wijzigingen’

De minister heeft het tracébesluit met daarbij een Nota van Antwoord (bijlage 7) en het saneringsbesluit vastgesteld. De Nota van Antwoord bij het tracébesluit bevat de reactie op alle ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit. In bijlage 9 ‘Wijzigingen’ staat een compleet overzicht van alle wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit.

Inzage in het tracébesluit en saneringsbesluit

Het volledige tracébesluit en saneringsbesluit inclusief alle bijlagen kunt u vanaf woensdag 27 juni tot en met woensdag 8 augustus digitaal inzien via de website Platform Participatie - A1 Apeldoorn-Azelo. Op dezelfde pagina vindt u ook een overzicht van de locaties waar u alle documenten op papier kunt bekijken.

Meer informatie over tracébesluit en saneringsbesluit A1 Oost

Heeft u vragen over de inhoud van het tracébesluit of saneringsbesluit? Medewerkers van Rijkswaterstaat staan op 5 juli 2018 voor u klaar in het gemeentehuis Voorst aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello om de plannen toe te lichten. Op 9 juli bent u welkom in restaurant ’t Hof van Colmschate aan de Holterweg 104 in Colmschate. Op beide bijeenkomsten kunt u tussen 17.00 en 21.00 uur op elk tijdstip binnenlopen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Onderliggende pagina's