Verdwenen vissen zijn weer terug

Nieuwsbericht

Verdwenen vissen zijn weer terug

Gepubliceerd op: 29 mei 2018- Laatste update: 29 mei 2018 14:27 uur

Het verbeteren van de waterkwaliteit en tal van herstelmaatregelen werpen hun vruchten af. Dat blijkt uit de Kaderrichtlijn Water-jaarrapportage (KRW-jaarrapportage) 2017, getiteld ‘Sturen op ecologische waterkwaliteit’.

Zo is de sneep de afgelopen jaren teruggekeerd, net als een aantal andere vissoorten die van stroming houden zoals winde, kopvoorn, barbeel en serpeling. De toename van deze soorten geeft een goede indicatie dat de ecologische waterkwaliteit en het leefgebied in rivieren en de grote wateren verbetert.

Kaderrichtlijn Water

De in de jaarrapportage beschreven maatregelen die Rijkswaterstaat voor vissen en andere dieren en planten neemt, komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn heeft als doel dat de wateren een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Die duurzame aanpak biedt kansen voor Nederland, de inwoners en ons bedrijfsleven. We zijn nog niet klaar, nog steeds is er grote winst te behalen met het herstellen van leefgebieden, vissen ruim baan te geven en het water schoon en gezond te houden. Water stroomt van boven naar beneden en houdt zich niet aan grenzen. Daarom werken Rijkswaterstaat en de andere waterbeheerders nauw samen om deze doelstelling te halen.

Jaarlijks geeft Rijkswaterstaat een jaarrapportage uit. De rapportage over 2017 geeft niet alleen een beeld van onze voortgang in de uitvoering van KRW-projecten, maar ook van monitoring als basis voor onze ‘ Plan-Do-Check-Act’-cyclus. Zodat we kunnen bijsturen waar nodig en blijven leren om nieuwe maatregelen nog beter te ontwerpen en uit te voeren. Wilt u precies weten hoe het komt dat verdwenen vissen weer terug zijn? Lees de online versie van de KRW-jaarrapportage 2017.

Onderliggende pagina's