Uitstel voorbereidende werkzaamheden renovatie Waalbrug

Nieuwsbericht

Uitstel voorbereidende werkzaamheden renovatie Waalbrug

Gepubliceerd op: 25 mei 2018- Laatste update: 25 mei 2018 12:04 uur

De vorige week aangekondigde werkzaamheden in juni op de Waalbrug komen voorlopig te vervallen. Het was bekend dat de verf op de stalen onderdelen van de oude Waalbrug uit 1936 zware metalen zoals lood en chroom bevat.

De aannemer heeft er in zijn voorbereiding rekening mee gehouden, dat bij de verwijdering van de oude verflagen van de Waalbrug mens en milieu niet kunnen worden geschaad. Geheel tegen de verwachting zijn de afgelopen week echter ook zware metalen geconstateerd in de verf op delen van de aangebouwde brug uit 1992 (waarover de busbaan loopt). Er zijn extra maatregelen nodig om te zorgen dat ook de werkzaamheden aan de aangebouwde brug veilig voor het milieu, de medewerkers en gebruikers worden uitgevoerd. Ook zijn andere vergunningen, ontheffingen, meldingen en werk- en veiligheidsplannen nodig. Dit vraagt veel voorbereidingstijd. Dat heeft tot gevolg dat de eerste werkzaamheden aan de brug tot nader order moeten worden uitgesteld.

Gebruik

Het gebruik van de Waalbrug is overigens veilig. De aanwezigheid van zware metalen in de verf van de brug geeft geen gezondheids- of milieurisico’s. Dit is pas van toepassing bij bewerking, zoals schuren of afstralen, van onderdelen waarop de verf is aangebracht. Aannemerscombinatie Team Waalbrug neemt tijdens het verwijderen van de verflagen passende maatregelen op dit gebied.

Werkzaamheden

De afgelopen week hebben werkzaamheden plaatsgevonden om de huidige busbaan te laten vervallen en geschikt te maken voor het toekomstige fietspad in twee richtingen. Vanaf maandag 28 mei zou de busbaan daardoor komen te vervallen. Dit is nu uitgesteld tot een later moment.

Samenwerking gemeente Nijmegen

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Meer informatie over de Waalbrug

Heeft u vragen over de bereikbaarheidsmaatregelen van de gemeente Nijmegen? Kijk dan op de website Nijmegen Goed Op Weg of bel 14024. Heeft u vragen over de renovatie? Kijk op de projectpagina Waal: Renovatie Waalbrug, bel met de gratis informatielijn 0800-8002 of volg ons op Facebook.

Onderliggende pagina's