Start voorbereidende werkzaamheden renovatie Waalbrug

Nieuwsbericht

Start voorbereidende werkzaamheden renovatie Waalbrug

Gepubliceerd op: 14 mei 2018- Laatste update: 14 mei 2018 13:41 uur

Vanaf deze week starten de voorbereidingen voor de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen. Omdat de indeling van de weg over de brug wordt veranderd, vinden er werkzaamheden plaats om de huidige busbaan te laten vervallen en geschikt te maken voor het toekomstige fietspad in twee richtingen.

Deze werkzaamheden veroorzaken in mei en juni hinder voor het verkeer. Van 1 tot en met 11 juni (met uitzondering van de weekenden) is het fietspad aan de westzijde (stadinwaarts) afgesloten. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Snelbinder. Voetgangers kunnen vanaf 28 mei tot 6 juli alleen aan de oostzijde de Waalbrug lopen. Zodra de Vierdaagse achter de rug is, wordt het betonnen wegdek tussen de bogen aangepakt en gelden er voor zwaar verkeer beperkende maatregelen op de brug. Vanaf 23 juli zal het snelverkeer daardoor merkbaar hinder gaan ondervinden. Voor fietsers en voetgangers blijft de Waalbrug tijdens de renovatie altijd toegankelijk.

Verwijderen betonnen busband

Bussen en ook hulpdiensten gaan tijdens de renovatie meerijden met het overige verkeer tussen de bogen van de brug. Voor het weer uitvoegen van de bussen aan de zuidkant moeten plaatselijk de betonbanden, die nu nog de scheiding vormen tussen de busbaan en de rijstroken voor het overige verkeer verwijderd worden. Dat gebeurt in de nacht van 22 mei op 23 mei (21.00 tot 06.00 uur).

Verkeershinder

De bovengenoemde werkzaamheden zorgen voor de volgende verkeershinder:

  • De busbaan komt vanaf 28 mei permanent te vervallen. Lijnbussen gaan meerijden met het reguliere verkeer. Gemeente Nijmegen treft vooruitlopend hierop aanpassingen aan de verkeerslichten bij de Turennesingel waardoor verkeer vanaf 14 mei aan de noordzijde wat langer rood krijgt.
  • Nacht van 22 op 23 mei (21.00 tot 06.00 uur): i.v.m. verwijderen betonbanden: afzetting van 1 rijstrook centrum inwaarts; beperkte verkeershinder. Wel brengt dit op 22 mei tot 23.00 uur geluidshinder met zich mee.
  • Voetgangers kunnen alleen aan de oostzijde de Waalbrug passeren. Ter hoogte van de huidige (trap)opgangen worden de voetgangers omgeleid.
  • Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de huidige routes, met uitzondering van de onderstaande periode. Van 1 juni tot en met 11 juni (op werkdagen) is de Waalbrug in zuidelijke richting afgesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via de Snelbinder.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Meer informatie over werkzaamheden Waalbrug

Heeft u vragen over de bereikbaarheidsmaatregelen van de Gemeente Nijmegen? Kijk dan op de website van Nijmegen goed op weg of bel 14024. Heeft u vragen over de renovatie? Kijk op de projectpagina, bel met de gratis informatielijn 0800-8002 of volg ons op Facebook.

Onderliggende pagina's