Rijkswaterstaat zet volgende stap in CO2-reductie

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat zet volgende stap in CO2-reductie

Gepubliceerd op: 29 mei 2018- Laatste update: 29 mei 2018 14:55 uur

Een stap omhoog op de CO2-Prestatieladder. Rijkswaterstaat heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Zo willen we in 2020 minimaal 30% minder CO2 uitstoten en in 2030 zelfs klimaatneutraal zijn.

Om onze CO2-prestaties te managen werken wij met de CO2-Prestatieladder. Deze bestaat uit 5 niveaus waarvan we net niveau 4 hebben behaald . Vandaag nam de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, het certificaat in ontvangst. Rijkswaterstaat heeft als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als eerste overheidsorganisatie dit niveau bereikt.

CO2 reductie in de gehele keten

Met niveau 4 van de CO2-Prestatieladder kijkt Rijkswaterstaat verder dan de eigen organisatie. Eerder hebben we gekeken naar het brandstofverbruik van ons wagenpark en de Rijksrederij of elektriciteitsverbruik van gebouwen en onze wegen, tunnels en bruggen. Nu werken we aan de verduurzaming van de gehele keten. We willen onze toeleveranciers, zoals aannemers en architectenbureaus bewegen hun CO2-uitstoot te reduceren.

We weten dat bij de aanleg en het onderhoud van onze wegen de meeste uitstoot in de asfaltketen en in de keten van het droge grondverzet (het winnen en het transport van grond) plaatsvindt. Samen met andere programma’s en opgaves zoals de Green Deal Duurzaam GWW en Circulaire Economie gaan we aan de slag om deze C02-reductie de komende jaren te halen. De systematiek van de CO₂-Prestatieladder is hierbij een nuttig hulpmiddel.

Duurzaam asfalt bij snelwegen A27/A1

Een mooi voorbeeld van hoe CO2 besparing in een project zoals A27/A1: Aanpassing Utrecht-Noord-knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten Spakenburg, leest u op de pagina Zo werken we met duurzaam. Daarbij is er naar het hergebruik van materialen en de inzet van duurzame materialen gekeken, en in het bijzonder naar het asfalt. Zo is er gebruik gemaakt van een nieuw asfaltrecept waardoor de levensfase van het asfalt wordt verlengd. We hoeven dan de bovenste laag minder vaak te vervangen. Ook wordt een fundering van hydraulisch menggranulaat gebruikt. Hierdoor wordt bespaard op de dikte van het asfalt en hoeft er minder asfalt te worden gemaakt en vervoerd, wat ook weer CO2-besparing oplevert.

Duurzaam asfalt

Hoe we binnen de verbreding van de snelwegen A27/A1 werken met duurzaam asfalt wordt verder uitgelegd in onderstaande video. Dit project is gefinancierd middels de klimaatenvelop.

(Beeldtitel: Duurzaam asfalt. Beeldtekst: Rijkswaterstaat behaalt niveau 4 op de CO2-prestatieladder. Rob Hofman:) LEVENDIGE MUZIEK ROB HOFMAN: De A27 is een mooi voorbeeldproject zoals we die nu aanleggen binnen de klimaatenvelop van Economische Zaken. We focussen op asfalt, omdat bij asfalt heel veel CO2 vrijkomt. Daarom hebben we ook de marktpartijen uitgedaagd om duurzaam asfalt te maken dat minder CO2 produceert en meer circulair is. GERBERT VAN BOCHOVE: We staan hier op het werk A1/A27. Het betreft 30 kilometer snelweg die aan beide kanten verbreed wordt dus 60 kilometer verbreding. Het bijzondere van dit project is dat we op twee manieren duurzaamheid nastreven. De onderlagen proberen we zo veel mogelijk met lage temperatuur asfalt te doen en de toplagen, daar proberen we zo veel mogelijk recycling in aan te brengen in het kader van circulariteit. HOFMAN: Wij werken aan de ambitie van Nederland door zelf ons te laten certificeren voor trede 4 op de CO2-prestatieladder en samen met de marktpartijen willen we komen tot het ontwikkelen en het testen van circulaire en CO2-arme materialen. VAN BOCHOVE: Wij definiëren dat zo dat al het materiaal dat van een werk vrijkomt weer in het werk wordt toegepast, en dan op de hoogst mogelijke kwaliteitsladder. Dat betekent dat materiaal dat uit deklagen vrijkomt weer in deklagen wordt toegepast en wat uit onderlagen vrijkomt in onderlagen wordt toegepast. DIEDERIK VAN LENT: In de huidige situatie wordt asfaltgranulaat toegevoegd aan nieuwe materialen maar bij 100 procent her-hergebruik houdt dat dus in dat je asfaltgranulaat gaat toevoegen aan asfaltgranulaat en daarvoor is nog veel meer onderzoek nodig. HOFMAN: Mijn toekomstbeeld voor asfalt, mijn toekomstdroom zelfs is dat wij helemaal circulair zijn en dat we ook geen CO2 meer uitstoten tijdens productie en aanleg. Het allermooiste zou zijn dat van alle wegen in Nederland een database beschikbaar komt van alle materiaaleigenschappen zodat we heel hoogwaardig kunnen recyclen van deklaagmateriaal in deklaagmateriaal. VAN BOCHOVE: Dat werkelijk alle opdrachtgevers dit gaan overnemen en dat de circulariteit een heel belangrijk punt wordt bij het uitgeven van werk. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer weten over onze activiteiten om de CO2-uitstoot te verminderen en circulair te werken? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt ons om onze CO2-reductie en die van onze partners te managen. Met het behalen van trede vier zijn we weer een stap dichterbij het behalen van onze duurzaamheidsdoelen.

Onderliggende pagina's