Onderzoek wegbeleving: smart mobility vergroot mobiliteitsgeluk

Nieuwsbericht

Onderzoek wegbeleving: smart mobility vergroot mobiliteitsgeluk

Gepubliceerd op: 17 mei 2018- Laatste update: 17 mei 2018 10:56 uur

Files en onnodige hinder daargelaten zijn de meeste weggebruikers zeer tevreden over de Nederlandse wegen. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse wegbelevingsonderzoek dat Platform WOW uitvoerde onder 11.000 Nederlandse weggebruikers. Ook smart mobility draagt bij aan het ‘mobiliteitsgeluk’. Hoe benut Rijkswaterstaat het onderzoek om weggebruikers nog gelukkiger te maken?

Wat maakt dat mensen tevreden of ontevreden zijn over een weg?

Paul Meijer, projectmanager Kennis en Netwerken-programma Smart Mobility bij Rijkswaterstaat: ‘Dat hangt af van verschillende aspecten, zoals de kwaliteit van de weg, het rijcomfort, de overzichtelijkheid en bijvoorbeeld het uitzicht vanaf de weg. Ook de hoeveelheid files en verkeershinder door wegwerkzaamheden spelen een rol. Onnodige hinder door te lange afgekruiste weggedeeltes, het te laat weghalen van borden bij wegwerkzaamheden en het aanpassen van rijsnelheden op tijdstippen waarop er niemand aan het werk is, leiden tot ontevredenheid. Weggebruikers geven aan dat hinder beperkter kan als de informatie over alternatieve routes goed verzorgd is.’

Ons onderzoek toont aan dat meer dan vier op de vijf automobilisten tevreden is over Rijkswaterstaat als beheerder van de autosnelwegen en de provincie als beheerder van de provinciale wegen', vertelt Marieke Honer, adviseur bij Platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders). ‘Bijna driekwart is tevreden over de gemeente als wegbeheerder van stadsroutes. In het algemeen worden vooral de kwaliteit van het wegdek, het onderhoud van de wegen en het rijcomfort positief gewaardeerd. Belangrijkste verbeterpunten voor zowel Rijkswaterstaat, de provincies als de gemeentes zijn doorstroming, uitvoering van wegwerkzaamheden en verkeersinformatie.’

Die doorstroming kan dus beter en de hinder wat minder?

Meijer: ‘Daar werken we als Rijkswaterstaat continu aan. Het onderzoek bevestigt onze aandachtspunten. We doen er samen met aannemers alles aan om hinder bij wegwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Onze weginspecteurs zijn alert op onnodige hinder. Gaten in de weg, gevaarlijke voorwerpen op de rijbaan en overbodige borden kunnen automobilisten melden via ons 0800-nummer. Deze meldingen waarderen we zeer. We proberen hier adequaat op te reageren.’

Honer: ‘Weggebruikers geven aan dat doorstroming een verbeterpunt is, maar gemiddeld de helft is tevreden over de doorstroming op de verschillende typen wegen. Dit vind ik, afgezet tegen de stijging van het aantal gereden kilometers de afgelopen jaren en de toegenomen filezwaarte, een meevaller, en toch ook enigszins verrassend.’

Hoe draagt smart mobility bij aan minder hinder en meer mobiliteitsgeluk?

Honer: ‘Smart mobility draagt onder andere bij aan veiliger verkeer en betere bereikbaarheid en zorgt dus mede voor een betere doorstroming. Het onderzoek laat zien dat automobilisten die files en druktes willen vermijden, dit het vaakst doen door eerder of later te vertrekken of door tijdens de rit een alternatieve route te kiezen. Het grootste deel van de weggebruikers ontvangt tijdens het rijden geen actuele verkeersinformatie via slimme systemen anders dan de radio. Ongeveer een derde verkrijgt actuele verkeersinformatie via het navigatiesysteem. En een op de zes via apps op de smartphone of tablet. Met locatiegegevens via smartphones kan mobiliteit slimmer, efficiënter en comfortabeler. Slechts één op de vijf weggebruikers heeft standaard zijn of haar locatiegegevens aanstaan. Daar valt dus nog wel wat te winnen.’

Meijer: ‘Uit het wegbelevingsonderzoek blijkt dat slimme systemen in het voertuig, zoals automatisch afstand houden en remmen, rijstrookcontrole of cruise control, nauwelijks worden gebruikt. Ons advies is dus: heb je een veiligheidsondersteunend systeem in je auto? Zet het dan aan! Dit helpt bij het verhogen van de verkeersveiligheid en daarmee aan je mobiliteitsgeluk. We ondersteunen de ontwikkeling van slimme, innovatieve diensten waarmee we de weggebruiker kunnen bedienen en die de verkeersveiligheid verhogen. Een voorbeeld hiervan is het in car brengen van maximumsnelheden via het navigatiesysteem van de auto of via de gsm in de houder. Hiervoor werken we samen met serviceproviders, app-bouwers en aanbieders van navigatiesystemen. Andere diensten die we in de auto brengen, zijn waarschuwingen voor wegwerkzaamheden, files en afgekruiste rijstroken. Weggebruikers zijn zo in staat te anticiperen op bijzondere situaties nog voordat zij deze door hun voorruit waarnemen. Ook kunnen we weggebruikers via pushberichten op hun mobiele telefoon veel gerichter informeren over wegwerkzaamheden en slimme alternatieve routes. Dit heeft goed gewerkt bij bijvoorbeeld de wegwerkzaamheden op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Allemaal actuele voorbeelden van hoe we als Rijkswaterstaat met smart mobility kunnen bijdragen aan het mobiliteitsgeluk van mensen.’

Meer informatie over Smart Mobility Stories

Dit artikel is onderdeel van de Smart Mobility Stories #12. Op de website van de Innovatiecentrale vindt u meer informatie over Smart Mobility Stories. Meer informatie over smart mobility is te vinden op de pagina Smart mobility.

Onderliggende pagina's