Meer duidelijkheid over nieuwe bruggen en knooppunt A27 Hooipolder

Nieuwsbericht

Meer duidelijkheid over nieuwe bruggen en knooppunt Hooipolder

Gepubliceerd op: 24 mei 2018- Laatste update: 24 mei 2018 13:51 uur

Hoewel in het ontwerptracébesluit (OTB) voor de wegverbreding van de A27 Houten - Hooipolder nog werd uitgegaan van de renovatie van de Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug, is het inmiddels duidelijk dat er 3 nieuwe bruggen worden gebouwd.

We spreken met projectmedewerker Lilian Marcolina over de gevolgen voor het tracébesluit (TB) voor de wegverbreding en over de wijziging ten opzichte van het OTB als het gaat om het knooppunt Hooipolder.

Op dit moment is Rijkswaterstaat druk bezig met de voorbereidingen van het TB, waardoor we meer weten over de inpassing van de 3 nieuwe bruggen in de omgeving. Projectmedewerker Lilian Marcolina licht een tipje van de sluier op. 'De Merwedebrug Hagesteinsebrug en Keizersveerbrug worden volledig vervangen door nieuwe bruggen. Voor deze bruggen betekent dit dat we, naast de al geplande nieuwe brug voor het verkeer naar het zuiden, ook een nieuwe brug bouwen voor het verkeer naar het noorden.'

Hagesteinsebrug

De inpassing aan de zuidzijde – bij Vianen – zal iets anders uitzien. 'Dat is onder andere het gevolg van de nieuwe bruggen.' Een andere wijziging is dat in het OTB staat dat naast de bestaande 2 bruggen aan de westzijde een nieuwe brug zou worden bijgebouwd. 'In totaal 3 bruggen dus. In het TB echter komen daarvoor 2 nieuwe bruggen in de plaats.'

Merwedebrug

De nieuwe Merwedebrug heeft geen pijler in de vaargeul en krijgt daardoor een vrije overspanning van minimaal 240 m. Marcolina vertelt dat er een bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd naar zowel de Merwedebrug als de Keizersveerbrug. 'Hoewel deze bruggen geen rijksmonumenten zijn, is hun geschiedenis wel van groot maatschappelijk belang. Met het bouwhistorisch onderzoek willen we deze bruggen in al hun glorie vastleggen voor het nageslacht.'

Keizersveerbrug

De nieuwe Keizersveerbrug komt hoger te liggen dan de huidige brug. 'De nieuwe doorvaarhoogte sluit hierdoor nu aan bij de vaarklasse van de Bergsche Maas.' Ten opzichte van het OTB verandert daarnaast de inpassing van de brug aan de zuidkant. 'We moeten door de hogere ligging van de bruggen bijvoorbeeld de in het OTB voorgestelde rotondes aan de west- en oostzijde aanpassen.' Door het honoreren van zienswijzen komt er een tweerichtingsfietspad. Daarnaast wordt er een verbinding voor landbouwverkeer teruggebracht. Daarnaast vertelt Marcolina dat in tegenstelling tot de plannen in het OTB de bestaande Keizersveerbrug nu in zijn geheel vervangen wordt. 'Voor het verkeer naar het zuiden wordt 1 nieuwe brug gebouwd, net zoals voor het verkeer naar het noorden.' Marcolina geeft aan dat alle nieuwe bruggen op geluidsgebied moeten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. 'Bovendien worden ze voorzien van geluidsarmere voegovergangen.'

Knooppunt A27 Hooipolder

Ten opzichte van het OTB bevat het TB ook een aanpassing van knooppunt Hooipolder. 'De provincie Noord-Brabant heeft samen met Rijkswaterstaat en de omringende gemeenten het zogenaamde Hooipolder-Plusplan bedacht om de doorstroming op en rond het knooppunt verder te verbeteren. Daarbij gaat het om een betere benutting van de rijstroken. Door de aanleg van de verbindingsboog ontstaat namelijk ruimte op het knooppunt. Het plan is om de rijstroken die vrijkomen voor het linksafslaand verkeer op de snelweg A59 vanuit het westen te benutten voor het doorgaand verkeer op de A59. Ook halen we aan de noordzijde de verkeerslichten voor rechtsafslaand verkeer weg, waardoor weggebruikers daar niet meer hoeven te wachten.'

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten-Hooipolder

Onderliggende pagina's