Inloopavonden over wegverbreding A27 Houten-Hooipolder mei en juni 2018

Nieuwsbericht

Inloopavonden over wegverbreding A27 Houten-Hooipolder mei en juni 2018

Gepubliceerd op: 15 mei 2018- Laatste update: 15 mei 2018 15:49 uur

Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Flow27 houden op 29 mei, 30 mei en 6 juni 2018 informele inloopavonden over de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder.

Marc Lentjes, projectmanager bij Rijkswaterstaat: 'Tijdens de inloopavonden praten we omwonenden en andere geïnteresseerden graag bij over de belangrijkste ontwikkelingen. Met name over de inpassing van de drie nieuwe bruggen in de omgeving.'

Bijpraten voortgang verbreding A27

De laatste keer dat Rijkswaterstaat en Flow27 informatieavonden over de verbreding A27 Houten-Hooipolder organiseerden, was medio 2016. 'Dat waren formele informatieavonden, waarbij het ontwerptracébesluit (OTB), de milieueffectrapportage (MER) en het ontwerpsaneringsplan (OSP) centraal stonden', aldus Lentjes. 'Omwonenden en andere belanghebbenden hadden toen ook de mogelijkheid hun zienswijze op het OTB/MER en OSP in te dienen.' Dat laatste is nu niet mogelijk. 'De inloopavonden zijn bedoeld om mensen bij te praten over waar we nu staan. Pas als het tracébesluit (TB) wordt vastgesteld – naar verwachting begin 2019 – organiseren we weer formele informatieavonden. Dat is ook het moment dat Rijkswaterstaat de in 2016 ontvangen zienswijzen formeel beantwoordt. Ook kunnen mensen dan op basis van het tracébesluit en/of saneringsplan in beroep gaan.'

Drie nieuwe bruggen

Tijdens de komende inloopavonden ligt de nadruk op de inpassing van de drie nieuwe bruggen in de omgeving, aangezien dit de voornaamste aanpassingen zijn ten opzichte van het OTB. 'De meeste mensen weten inmiddels wel dat de minister heeft besloten dat de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug worden vervangen door nieuwe bruggen. Dit heeft de nodige gevolgen voor het project. En hoewel het voor de buitenwereld misschien lijkt alsof er op dit moment niet zo veel gebeurt, zijn we achter de schermen druk aan de slag. Zo weten we nu bijvoorbeeld meer over hoeveel ruimte er nodig is om de nieuwe bruggen te kunnen bouwen. De inloopavonden zijn een mooie gelegenheid hier meer over te vertellen.' Lentjes geeft wel aan dat er over de vorm en het uiterlijk van de nieuwe bruggen nog niet zo veel gezegd kan worden. 'Ook het TB zal hier nog geen informatie over bevatten.'

Informele inloopavonden A27 Houten-Hooipolder

De inloopavonden hebben een informeel karakter, benadrukt Lentjes. 'Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen. Tijdens de bijeenkomst kunnen ze de inpassing van de drie bruggen in de omgeving, zowel op kaart als digitaal, op zogenaamde maptables, bekijken. Uiteraard zijn er ook medewerkers van Rijkswaterstaat en Flow27 aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden, ook over de rest van het ontwerp van de weg en de bijbehorende inpassing natuurlijk. We hopen op een goede opkomst.'

Locaties inloopavonden

De inloopavonden vinden plaats op:

  • Dinsdag 29 mei 2018, 19.00-21.00 uur: Stadshof, Hazelaarplein 4, Vianen
  • Woensdag 30 mei 2018, 19.00-21.00 uur: Fort Altena, Tol 8, Werkendam
  • Woensdag 6 juni 2018, 19.00-21.00 uur: Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, Raamsdonksveer

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten-Hooipolder

Onderliggende pagina's