Dijkversterking Vlieland: Presentatie van het voorkeursalternatief

Nieuwsbericht

Dijkversterking Vlieland: Presentatie van het voorkeursalternatief

Gepubliceerd op: 17 mei 2018- Laatste update: 17 mei 2018 15:37 uur

Op 19 april 2018 vond Dijkavond 4 plaats in Badhotel Bruin. Hier presenteerde Rijkswaterstaat het beoogde voorkeursalternatief aan omwonenden. Ook vertelden we meer over wat er nu verder gaat gebeuren.

Het beoogde voorkeursalternatief heeft een golfmuur, een nieuwe berm en zetsteen op het buitentalud. Er wordt als het ware een muur binnen de huidige dijk op Vlieland gebouwd. Het scoort relatief goed op inpassing in de omgeving, recreatieve mogelijkheden, planning, beheerbaarheid en kosten. Daarnaast biedt het alternatief kansen om, binnen het huidige profiel van de dijk, de waterveiligheid voor de komende 50 jaar veilig te stellen. Met dit alternatief voldoet Rijkswaterstaat aan de wensen van veel omwonenden. Zij willen geen verhoging van de dijk en zien graag dat het wad toegankelijk blijft.

Karakteristieke karakter van de dijk

Door de aanleg van de golfmuur en de berm op het buitentalud zal het uiterlijk van de dijk veranderen. Bewoners en recreanten kunnen straks aan de buitenkant van de dijk lopen en fietsen. Door de keuze voor zetsteen blijft een deel van het karakteristieke karakter van de dijk behouden.

Positieve reacties

De aanwezigen reageerden positief op het gekozen voorkeursalternatief. Ook waren ze te spreken over het transparante proces dat is doorlopen. Wel is er opnieuw gevraagd aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor gehandicapten en de aanpassing van het binnentalud. Ook werden er vragen gesteld over de hinder tijdens de aanleg en kwamen er vragen over de voorgelegde optie binnentalud. We nemen deze aandachtspunten mee in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Meer nieuws Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Onderliggende pagina's