Dijkversterking Vlieland: Hoe nu verder?

Nieuwsbericht

Dijkversterking Vlieland: Hoe nu verder?

Gepubliceerd op: 17 mei 2018- Laatste update: 17 mei 2018 15:39 uur

Het beoogde voorkeursalternatief voor de dijkversterking Vlieland is bekend, dus hoe gaat het traject nu verder? Wanneer wordt het alternatief een ontwerp en op welke momenten is er ruimte voor verdere inspraak?

Nu het beoogde voorkeursalternatief bekend is, gaat dit advies naar de stuurgroep van het project Dijkversterking Vlieland. Hierin zitten Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de gemeente Vlieland. De bestuurders kiezen, mede op basis van de reacties, het bestuurlijk voorkeursalternatief. Dit alternatief doorloopt vervolgens een toetsproces. De stuurgroep brengt vervolgens dit najaar hierover advies uit aan minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Planfase start eind 2018

Uiteindelijk stelt de minister het voorkeursalternatief vast, waarna de planfase start. Dit is ook de fase waarin de verdere uitwerking van het ontwerp aan de orde komt. Ook kunnen omwonenden dan een formele reactie op dat ontwerp geven in de vorm van zogenoemde zienswijzen. Deze zienswijzen worden beantwoord, waarna het definitieve plan wordt vastgesteld. De komende tijd zal het wat stiller zijn rondom het project. Wanneer de planfase start, zal Rijkswaterstaat de bewoners weer betrekken bij de volgende fase. Uiteindelijk moet de nieuwe Waddenzeedijk in 2021 worden gerealiseerd.

Meer nieuws Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Onderliggende pagina's