Terugblik informatiemarkt brug Urmond

Nieuwsbericht

Terugblik informatiemarkt brug Urmond

Gepubliceerd op: 09 april 2018- Laatste update: 09 april 2018 10:19 uur

Op 13 maart 2018 heeft Rijkswaterstaat een informatiemarkt gehouden over brug Urmond. Op deze avond hebben 250 bewoners van de gemeente Stein hun zorgen en ongenoegen geuit over de gang van zaken.

Met name de doorlooptijd van 5 jaar om te komen tot renovatie of vervanging is voor veel mensen onbegrijpelijk. Tot die periode staat er een verkeerslicht op de brug en moet het vrachtverkeer boven de 30 ton omrijden. Bewoners voelen zich overvallen door deze informatie. Veiligheid en communicatie stond ook centraal in de reacties van de omwonenden.

Hinder en doorlooptijd brug Urmond

Voor de bewoners van Urmond is de brug een belangrijke verbinding. Aan beide de kanten van de brug liggen voorzieningen. Het Julianakanaal splijt het dorp Urmond in tweeën. De situatie is onder andere vervelend voor de automobilist die nu geconfronteerd wordt met verkeerslichten en een versmalde rijstrook op de brug de komende jaren. Maar ook ondernemers zijn niet blij met hinder op de brug en de onzekerheid over een mogelijke afsluiting tijdens renovatie of nieuwbouw. Rijkswaterstaat is gestart met de planfase. In dit stadium is echter nog weinig te vertellen over nieuwbouw of renovatie en een eventuele afsluiting.

Zorgen over veiligheid brug Urmond

Met name de veiligheid voor de schoolgaande jeugd werd als een zorgpunt genoemd die avond. De dag na de bijeenkomst is ter plaatse met enkele bewoners, gemeente en Rijkswaterstaat gekeken naar de verkeerssituatie, wat heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Ook zijn er aanvullende borden geplaatst en zijn de sensoren van de verkeerslichten beter afgesteld. We willen u vragen om door te rijden tot aan de stopstreep zodat het verkeerslicht kan reageren op een voertuig.

Storingen verkeerslichten brug Urmond

De eerste week na openstelling van de brug zijn een aantal storingen geweest aan de verkeerslichten. Deze storingen zijn door Rijkswaterstaat samen met Enexis (de netwerkbeheerder) onderzocht en verholpen. Eventuele toekomstige storingen kunnen gemeld worden bij de bediencentrale van Rijkswaterstaat (0475-358800).

Communicatie en informatie

Tot slot gaven de bezoekers van de informatiemarkt aan vaker en beter geïnformeerd te willen worden. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, blijft er behoefte aan overleg tussen Rijkswaterstaat en bewoners. Een aantal mensen hebben zich daarvoor aangemeld. Een eerste ontmoeting met deze mensen is inmiddels gepland. Ook de gemeente is hierbij aanwezig.

Meer informatie werkzaamheden brug Urmond

Wilt u geregeld geïnformeerd worden? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Stein onder vermelding van ‘werken Urmond’. Voor vragen of opmerkingen richting Rijkswaterstaat kunt u altijd het informatienummer van Rijkswaterstaat bellen: 0800-8002. Ook kunt u contact met ons leggen via het contactformulier van Rijkswaterstaat. Een inhoudelijk deskundige van Rijkswaterstaat beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Onderliggende pagina's