Start-ups gezocht met slimme toepassingen voor terreinbeheer rond grote rivieren

Nieuwsbericht

Start-ups gezocht met slimme toepassingen voor terreinbeheer rond grote rivieren

Gepubliceerd op: 25 april 2018- Laatste update: 25 april 2018 11:33 uur

Half april 2018 vond in Arnhem de StartupDelta Summit plaats, het grootste innovatie-evenement in Nederland. Rijkswaterstaat was hier ook aanwezig en daagt start-up-bedrijven tot 22 mei 2018 uit om met ideeën te komen die ons terreinbeheer rond de grote rivieren verbeteren.

Luchtfoto van de Maas.

Rijkswaterstaat is beheerder van de grote oppervlaktewateren en het hoofdwegennet in Nederland. Om ons heen zien we de ontwikkeling van veelbelovende innovaties die het beheer en onderhoud van natte en droge infrastructuur verbeteren. Vaak zijn het enthousiaste, jonge bedrijven die hierbij betrokken zijn.

Challenge: verbeteren terreinbeheer

In het kader van de StartupDelta Summit daagt Rijkswaterstaat start-up-bedrijven uit om met ideeën te komen die ons terreinbeheer rond de grote rivieren verbeteren. Je kunt hierbij denken aan innovatieve manieren en verdienmodellen om de activiteiten van lokale ondernemers uit te voeren in combinatie met terreinbeheer. Dit terreinbeheer bestaat onder andere uit maaien, snoeien, opruimen, herstellen, repareren of het vervangen van objecten. Een schoon, heel, veilig en lucratief terrein, is waar deze challenge om draait.

De winnaar van deze challenge ontvangt maximaal 15.000 euro om zijn idee in de periode tussen mei en eind november 2018 uit te werken. Voorwaarde is wel dat het idee in voldoende mate voldoet aan een aantal beoordelingscriteria.

Beoordelingscriteria challenge

De ingezonden ideeën worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Het idee is plausibel en draagt bij aan betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam beheer en kan worden toegepast in de huidige Rijkswaterstaatpraktijk;
 • Het idee is voldoende innovatief ten opzichte van de huidige praktijk;
 • Het idee geeft inzicht in de partners die een rol spelen en in de kosten en baten;
 • Het idee past binnen de vigerende wet- en regelgeving, of er is zicht dat dit mogelijk kan worden gemaakt;
 • De start-up moet kunnen aantonen dat hij, waar van toepassing, beschikt over het intellectueel eigendom en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Beoordeling en uitvoering

De beoordeling van inzendingen en de uitvoering van het project gaat gefaseerd.

 • Start-ups kunnen tot dinsdag 22 mei 2018 12.00 uur een globale beschrijving van hun idee indienen middels ons standaardformulier. Dit formulier is te verkrijgen door te mailen naar innovatie onder vermelding van ‘StartupDelta Summit’.
 • Uit de inzendingen worden er maximaal 5 geselecteerd voor verdere uitwerking. De bekendmaking hiervan is op maandag 29 mei 2018. 
 • In de 3 weken daarna werken deze 5 partijen hun ideeën verder uit. Eind juni (de exacte datum en locatie worden later bekendgemaakt) kunnen de geselecteerden hun idee bij Rijkswaterstaat pitchen en individueel toelichten. De winnaar wordt tijdens deze bijeenkomst bekendgemaakt.
 • Na opdrachtverlening aan de winnaar wordt de opdracht in 3 tot 5 maanden (afronding uiterlijk 1 december 2018) uitgevoerd.

Pitchdocument

Denkt u dat uw start-up ons verder kan helpen en heeft u interesse om uw toepassing/dienst in een pilot te bewijzen? Stuur dan een pitchdocument (PDF, max. 4 A4) in bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Beschrijving van de toepassing (max. 2 A4): We willen de toepassing graag zien. Maak het zo visueel mogelijk.
 • Beschrijving van de pilot (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om het project uit te voeren. Geef ook specifiek aan wat u van ons nodig heeft.
 • Korte beschrijving van de start-up (max. 1 A4): We zijn benieuwd naar het team achter een idee.
 • Enkele aanvullende vragen volgens format.

Meer informatie over de challenge

Heeft u nog vragen over de challenge? Mail dan naar innovatie.

Onderliggende pagina's