Social return als maatschappelijke investering bij Zeesluis IJmuiden

Nieuwsbericht

Social return als maatschappelijke investering bij Zeesluis IJmuiden

Gepubliceerd op: 19 april 2018- Laatste update: 19 april 2018 13:59 uur

Voor de realisatie van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden werkt aannemersconsortium OpenIJ met tientallen mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wat is de gedachte hierachter en wat levert het op? Jennifer Smits van OpenIJ en Arjen Verkaik, wethouder van de gemeente Velsen, vertellen.

Wie een bezoekje brengt aan het sluizencomplex om de nieuwe zeesluis in aanbouw te zien, zal het niet direct opvallen. Maar wat veel mensen niet weten, is dat tientallen medewerkers van het project aan de slag zijn op social returnbasis. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of zelfs verplichten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Social returnplan

Ook bij de aanleg van de nieuwe zeesluis heeft Rijkswaterstaat voorwaarden voor social return opgenomen. Jennifer Smits, Human Resources Manager en Coördinator Social Return bij OpenIJ, vertelt over het social returnplan dat het aannemersconsortium heeft opgesteld. ‘We hebben met Rijkswaterstaat afgesproken in totaal 200 arbeidsjaren in dit project via social return in te vullen. Inmiddels hebben we circa 120 arbeidsjaren ingevuld. Dat zijn ongeveer 60 medewerkers op social returnbasis, met een contract variërend tussen de 25 en 40 uur per week.’ Smits geeft aan het belangrijk te vinden om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om werkervaring op te doen.'Daarna kunnen ze met een veel beter CV en extra werkervaring doorstromen van werk naar werk.’

Coaching

OpenIJ werkt voor de selectie en begeleiding van de medewerkers samen met andere partijen. Smits: ‘Samen met GEJA Werkprojecten, Werkgevers Servicepunt IJmond en Werkgevers Servicepunt Groot-Amsterdam kijken we welke personen in aanmerking komen voor een functie bij ons. Voorwaarde is dat iemand veiligheid in acht neemt. Wil je bij OpenIJ op de bouwlocatie werken, dan moet je in het bezit zijn van een VCA-diploma. Heb je dit niet, dan faciliteren wij deze opleiding. Bovendien is affiniteit met de werkzaamheden natuurlijk ook belangrijk. Eenmaal aan de slag wordt werkinhoudelijke begeleiding, alsmede persoonlijke begeleiding verzorgd door de leidinggevende op het werk en door GEJA Werkprojecten'. Geen overbodige luxe volgens Smits. ‘Het komt voor dat mensen die terugkeren in het arbeidsproces, moeite hebben om weer in een werkritme te komen en een dosis zelfvertrouwen moeten opbouwen om weer klaar te zijn voor de arbeidsmarkt.’

Proeftuin social return

Smits zet social return op allerlei manieren in. ‘Wij schakelen leveranciers in op social returnbasis, zoals de stichting Paswerk voor ons groenonderhoud en een glazenwassersbedrijf uit Amsterdam. Dit bedrijf werkt samen met stichting Nelis, die langdurig werklozen aan de slag helpt.’ Smits geeft aan dat er veel medewerkers uit de social returndoelgroep aan het werk zijn bij OpenIJ in functies die variëren van Werkplekbeheerder tot aan receptioniste en van timmerman tot aan chauffeur. 'Waar het kan, zet ik mensen op social returnbasis in.’Ook is Smits trots op de proeftuin die OpenIJ samen met GEJA Werkprojecten en ROC’s in Amsterdam heeft ingericht. 'In die proeftuin leiden we mensen op voor uiteenlopende functies, zoals timmerman op het werkterrein van OpenIJ. Deze personen krijgen behalve een vakopleiding en de VCA-opleiding ook, als dit van toepassing is, een BHV-training. In februari is de eerste lichting aan de slag gegaan bij het ROC van Amsterdam om webniveau 1 te halen, een eenjarige entreeopleiding die mensen voorbereidt op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een MBO-2-opleiding.’

Doorstroom

Behalve voor werk, zorgt Smits vanuit OpenIJ ook voor een goede voorbereiding op de doorstroom naar een reguliere baan. ‘Uiteindelijk moet iemand doorstromen naar een baan elders. Daarom stellen wij ons grote netwerk beschikbaar aan de mensen, doen wij aanbevelingen via LinkedIn en helpen wij hen met het opstellen van een goede sollicitatiebrief met CV. Maar we verwachten wel dat ze hierin zelf het voortouw nemen. Ze moeten zelf op iemand af durven stappen en zelf die brief gaan schrijven. We zijn er dan ook trots op dat verschillende mensen vanuit de social returninstroom inmiddels een baan hebben gevonden en weer volledig deelnemen aan het arbeidsproces'.

Investeren

Wethouder Arjen Verkaik van de gemeente Velsen is erg te spreken over de aanpak van OpenIJ.‘Deze past bij het beleid van onze gemeente: bij aanbestedingen stellen wij als voorwaarde dat 5% van de opdrachtsom besteed wordt aan social return. Als overheid zijn wij verplicht goed te zorgen voor de kwetsbare mensen in onze samenleving.’ Verkaik vertelt dat niet alleen de gemeente en de werkzoekenden gebaat zijn bij een dergelijk social returnbeleid. ‘In deze regio – met bedrijven als Tata Steel en Buko – is een groot tekort aan technische arbeidskrachten. Werkgevers zijn graag bereid te investeren in technisch personeel en willen mensen daarvoor opleiden. Ook Rijkswaterstaat en OpenIJ doen dit in het project van de nieuwe zeesluis. Petje af voor de resultaten die ze in relatief korte tijd hebben bereikt op dit gebied.'

DNA

Het maatschappelijk belang van social return is groot, stelt Verkaik. 'Als personen actief zijn in de samenleving, of dat nu betaald werk is of vrijwilligerswerk, gaan ze zich daar beter door voelen. Bovendien is het altijd gemakkelijker om vanuit een werkende situatie een baan te vinden dan vanuit een werkloze situatie.' Verkaik benadrukt wel dat social return alleen werkt als het door de hele organisatie gedragen wordt. 'Het moet als het ware in het DNA van de organisatie zitten. Het Beverwijkse bedrijf Buko bijvoorbeeld leidt mensen op tot chauffeur die de medewerkers van OpenIJ met een elektrisch busje naar de bouwlocatie brengt. Dat is puur vanuit maatschappelijke en regionale betrokkenheid. Het is mooi als dit gebeurt.'

Meer nieuws IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Onderliggende pagina's